Tên / Số / ký hiệu : Đồng Nai: 6866/VPĐK-PĐKTK
Về việc / trích yếu

V/v báo cáo danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy theo quy định tại Khoản 7 điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP

Ngày 21/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Trần Hữu Phước
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 54 | Đã tải: 6