Tên / Số / ký hiệu : Vĩnh Phúc: 128/BC-UBND ngày 26/4/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Ngày 25/04/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 278 | Đã tải: 10