Tên / Số / ký hiệu : Hải Phòng: 182/QĐ-STNM&MT
Về việc / trích yếu

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chùa Hưng Quang tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng

Ngày 28/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Trần Văn Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 51 | Đã tải: 2