Tên / Số / ký hiệu : Cao Bằng: 2177/TB-STNMT
Về việc / trích yếu

V/v hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 04/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Chu Đức Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 36 | Đã tải: 2