Tên / Số / ký hiệu : 107/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Ngày 18/01/2012
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Minh Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 934 | Đã tải: 2