Tên / Số / ký hiệu : Số 915/TCQLĐĐ-CĐKTK
Về việc / trích yếu

Công văn Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn các thủ tục trong Quản lý đất đai

Ngày 30/07/2012
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Lịch
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 1688 | Đã tải: 52