Chức năng nhiệm vụ của Viện nghiên cứu quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 12:24 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; ứng dụng, chuyển giao và thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật. Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện sau khi được phê duyệt.
     - Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai theo phân công
     - Nghiên cứu phát triển nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai. Phân tích mẫu đất phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước về đất đai. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai.
     - Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; phân tích mẫu đất; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; các dịch vụ, tư vấn khác về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.
 
LÃNH ĐẠO VIỆN:
  1. Viện trưởng: Nguyễn Đắc Nhẫn: (ĐT: 0913504593, email: nguyendacnhanqh@gmail.com)
  2. Phó Viện trưởng: Nguyễn Tiến  Cường: (ĐT: 0983123172, email: ntcuong_tnmt@yahoo.com.vn)
  3. Phó Viện trưởng: Lê Gia Chinh (ĐT: 0983450996, email: lgchinh@gmail.com)
 
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn