Bà Rịa – Vũng Tàu: Chấn chỉnh sử dụng sai mục đích trụ sở làm việc cũ

Đăng lúc: Thứ hai - 16/01/2017 15:12 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

 
Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng

 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại TP. Vũng Tàu.
 
Theo UBND tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu, trong thời gian qua, tỉnh này đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư xây dựng mới và di dời các cơ quan, tổ chức, đơn vị về Trung tâm Hành chính – Chính trị tập trung tại TP.Bà Rịa, góp phần cải thiện môi trường làm việc và tạo điều kiện thực hiện công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước,  nâng cao chất lượng cung cấp  dịch vụ sự nghiệp công.
Theo chủ trương của Tỉnh ủy Vũng Tàu, trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại TP.Vũng Tàu khi di dời về Trung tâm  Hành chính – Chính trị phải được thu hồi bán đấu giá để bù đắp chi phí đã đầu tư xây dựng trung tâm hành chính; trong thời gian chờ đấu giá, cần tiếp tục tận dụng, khai thác có hiệu quả công dụng của các trụ sở thông qua cho thuê, mượn hợp lý.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa chấp hành nghiêm quy định của nhà nước và chủ trương của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc. Mặc dù đã được bố trí nơi làm việc mới tại trung tâm hành chính, nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà đất cũ để tự bố trí cho đơn vị trực thuộc, tự cho thuê, cho mượn, làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản.
Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu: Nghiêm cấm việc cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan và các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý để thu hồi ngay đối với các trường hợp tự cho thuê, cho mượn khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh; Tổ chức bàn giao ngay trụ sở làm việc và các hồ sơ có liên quan cho cơ quan tiếp nhận khi có Quyêt định xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng thời, kiên quyết xử lý thu hồi đối với các trường hợp tự cho thuê, cho mượn, tự bố trí cho các đơn vị trực thuộc sử dụng; Xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan sai phạm. 
UBND tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan: Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê, mượn hợp lý trong thời gian chờ bán đấu giá nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả công dụng của các trụ sở theo chủ trương của Tỉnh ủy.
Linh Nga

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất