Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo quỹ đất sạch để bán đấu giá tăng thu ngân sách

Đăng lúc: Thứ hai - 05/02/2018 03:40 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo quỹ đất sạch để bán đấu giá tăng thu ngân sách

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo quỹ đất sạch để bán đấu giá tăng thu ngân sách

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND để chỉ thị về công tác tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh việc rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc các lô đất công, các lô đất dọc 02 bên tuyến đường lớn mới hình thành và các lô đất trong khu vực nhà nước đã hoàn thiện hạ tầng nhằm hình thành nguồn quỹ đất công có giá trị kinh tế cao, phù hợp với mục tiêu khai thác bán đấu giá.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đánh giá những khó khăn, tồn tại để xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác thu ngân sách năm 2017 nhằm xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ thu cho từng bộ phận, từng cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm, qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 đã được Trung ương và HĐND Tỉnh giao.

Chủ động phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ; đồng thời khuyến khích khởi nghiệp để tăng số lượng doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và vững chắc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng cao nhất, kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi về tiền đất, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực sự nghiệp công của tỉnh và chính sách tiếp cận về vốn, tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước nhằm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật NSNN số 83/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hạn chế tối đa việc đề xuất ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách địa phương.

Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu UBND Tỉnh lập thủ tục bán đấu giá các cơ sở nhà, đất thuộc danh mục trụ sở cơ quan nhà nước bán đấu giá đã được UBND Tỉnh phê duyệt sau khi Chính phủ ban hành quy định thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất lập, điều chỉnh lại quy hoạch các cơ sở nhà, đất phù hợp với mục đích bán đấu giá, góp phần đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá.

dat ban ba ria ba ria vung tau 1712535432 1515053115 cafeland vn
Năm 2018, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đảy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

 Đặc biệt, UBND tỉnh giao  Sở TN&MT tích cực tham mưu rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc các lô đất công theo kế hoạch năm 2018, các lô đất dọc 02 bên tuyến đường lớn mới hình thành và các lô đất trong khu vực nhà nước đã hoàn thiện hạ tầng nhằm hình thành nguồn quỹ đất công có giá trị kinh tế cao, phù hợp với mục tiêu khai thác bán đấu giá.

Sở TN&MT tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Quỹ Phát triển đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các huyện, thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai bán đấu giá. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Cục Thuế Tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ, hợp đồng cho thuê đất thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn hiện còn tồn đọng, chuyển hồ sơ địa chính kịp thời đến các cơ quan có liên quan theo quy định. Qua đó, góp phần huy động kịp thời đầy đủ nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các BQL Dự án chuyên ngành của tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất ban hành cơ chế thu, góp vốn đầu tư đối với các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh (cầu, kè, bến cảng, hệ thống ngầm...) do nhà nước đầu tư từ ngân sách mà các doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ dự án nhằm góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm gánh nặng cho ngân sách.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty môi trường và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và có biện pháp thu tiền xử lý chất thải rắn đầy đủ đối với các đối tượng phải thu tiền xử lý chất thải rắn theo đúng quy định, tránh thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện nghiêm các quy định: Khẩn trương thực hiện thủ tục thanh toán vốn bố trí cho các dự án, công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, thu hồi tạm ứng các dự án được ứng trước dự toán vốn đầu tư XDCB từ những năm trước trong phạm vi dự toán được giao năm 2018.

 Cần ưu tiên thanh toán vốn cho nhu cầu chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó mới thanh toán tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành, tránh để thiếu nguồn chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây áp lực về mặt xã hội cho cơ quan nhà nước và khó khăn trong điều hành ngân sách.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán chi đầu tư đảm bảo không thấp hơn mức UBND Tỉnh giao và phải chủ động cân đối vốn đầu tư được phân cấp để ưu tiên phân bổ cho nhu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với số vốn đầu tư được bố trí từ nguồn dự kiến tăng thu, chỉ được thực hiện khi đã xác định rõ khả năng tăng thu ngân sách. Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải phân bổ, sử dụng đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, không được sử dụng cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

 

Linh NgaNguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn