Bình Dương: Hiệu quả từ mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/12/2017 15:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp

Giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp

Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2015. Qua 02 năm hoạt động theo mô hình 1 cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đi vào ổn định và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp
Giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp

Kết quả khả quan

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) đã tập trung kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động theo đúng quy định và thống nhất từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được đổi mới, từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện.

Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) cũng đã duy trì áp dụng nghiêm Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung, tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Văn phòng; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn (tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đến nay giảm xuống còn khoảng 0,8 - 2%); cải tiến các biểu mẫu đơn giản hơn và ban hành hướng dẫn quy trình đo đạc thống nhất trong toàn Văn phòng.

Cùng với đó, duy trì ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chuyên môn; phối hợp với Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn thực hiện liên kết cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường; liên kết phần mềm VILIS với phần mềm “một cửa” của UBND cấp huyện; tiếp tục khắc phục, sữa chữa các lỗi kỹ thuật trong phần mềm VILIS, liên thông thuế, bản đồ dùng chung,...

Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) còn phát huy có hiệu quả hình thức tiếp nhận hồ sơ đo đạc và bản đồ qua hộp thư điện tử và triển khai mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ đo đạc qua hộp thư điện tử tại Chi nhánh các huyện, thị xã, thành phố; góp phần nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến lên tương đương với mức độ 3; triển khai đưa phần mềm tra cứu giá đất lên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương.

Ngoài ra, thực hiện công tác kế toán tài chính đảm bảo quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện công tác quyết toán tài chính, báo cáo thuế theo quy định; thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm đảm bảo quy định; thực hiện việc thu nộp phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước. Tổng doanh thu năm 2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) đạt 93,88 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Qua 2 năm hoạt động theo mô hình 01 cấp, việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai đã được thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cơ cấu, tổ chức, bộ máy đã được kiện toàn thống nhất từ tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố; tác phong, lề lối làm việc của toàn thể CBCCVC đã được đổi mới, từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) cũng đã có sự điều hành tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến các huyện, thị, thành phố; đảm bảo giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian theo cơ chế “một cửa”, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng từ 90% khi hợp nhất lên 98% đến 99% như hiện nay.

Mặt khác, bản đồ địa chính toàn tỉnh Bình Dương đã được Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) số hóa; kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm và kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm đạt chất lượng theo quy định và độ chính xác cao; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng thống nhất, đồng bộ 03 cấp tỉnh, huyện, xã.

Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường và kết nối liên thông với cơ quan Thuế về luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp đã hoạt động ổn định và hiệu quả
Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp đã hoạt động ổn định và hiệu quả

Giải pháp trọng tâm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, để nâng cao hiệu quả hoạt động theo mô hình 01 cấp trong thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố đảm bảo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, giảm tỷ lệ trễ hạn hồ sơ đo đạc xuống dưới 2%, giảm tỷ lệ trễ hạn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuống dưới 1%; giải quyết dứt điểm trường hợp tự ý tách thửa, phân lô, chừa lối đi, xây cất nhà ở trái phép tồn tại qua nhiều năm; hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai theo đúng quy định.

Về giải pháp chung, Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, giáo dục pháp luật đến toàn thể CBCCVC và nhân dân; nâng cao và phát huy hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo; tăng cường đi thực tế, sâu sát cơ sở để kịp thời đôn đốc chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC.

Đồng thời, đảm bảo ổn định cơ sở vật chất; phương tiện, trang thiết bị làm việc hiện đại; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tốt và đầy đủ các quy trình công việc theo tiêu chuẩn, chất lượng ISO; công khai, minh bạch mọi thông tin về quản lý và sử dụng đất đai.

Về giải pháp cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tăng cường công tác tham mưu thể chế Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, công tác báo cáo về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tích cực phối hợp với các ngành và địa phương rà soát, phân loại để xử lý các vấn đề do lịch sử để lại, các hạn chế thiếu sót trong việc phân lô bán nền trái phép.

Sở Tài chính, Cục thuế tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đảm bảo thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm xây dựng và trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, các địa phương phải quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm, dứt khoát ngay từ đầu, không để việc tự ý phân lô, bán nền, xây dựng nhà ở trái phép tiếp tục diễn ra. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm, nếu xảy ra nhiều nơi, Chủ tịch UBND cấp huyện phải kiểm điểm trách nhiệm; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý các khu phân lô đã xảy ra từ trước, mang tính lịch sử, khắc phục từng bước để giải quyết hậu quả, ổn định cuộc sống người dân.

Đồng thời, bố trí, sắp xếp diện tích làm việc, kho lưu trữ cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo hoạt động lâu dài; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được vai trò trách nhiệm trong việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, xử phạt đối với việc không đăng ký đất đai, sử dụng đất hiệu quả, đúng quy hoạch và đúng mục đích.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cũng tham mưu UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Tài chính giao nhiệm vụ xác nhận số tiền nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với dự án mà giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng cho Cục thuế xác định căn cứ theo giá đất do UBND tỉnh quy định nhân với hệ số điều chỉnh (K) và không phải so sánh với số tiền bồi thường, hỗ trợ tương xứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Duy trì tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) cần tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, phối hợp thường xuyên việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về đo đạc và bản đồ và các hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo thời gian quy định; nghiên cứu, tạo điều kiện phát huy các sáng kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, đo đạc bản đồ.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”; chú trọng xây dựng phong trào “Nụ cười công sở” và các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, có thái độ tôn trọng, phong cách làm việc dân chủ, gần gũi, nhẹ nhàng khi giao tiếp; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại các Chi nhánh...

 

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn