Bình Dương: Quy định mới về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa

Đăng lúc: Thứ tư - 04/10/2017 16:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017.
 

Theo đó, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại các phường là 300 m2, tại các thị trấn 500 m2 và tại các xã 1.000 m2. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (là đất ở) tại các phường là 60 m2, tại các thị trấn 80 m2 và tại các xã 100 m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Để thực hiện việc tách thửa, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực…

Đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này, UBND tỉnh Bình Dương giao cho UBND cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa với điều kiện như sau:

Đối với đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36 m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới nhỏ hơn 20m.

Hoặc diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45 m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường là 100 m2, tại các thị trấn 200 m2 và tại các xã 300 m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này, nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Đối với các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đúng quy định pháp luật đã được công chứng, chứng thực; Bản án, Quyết định của Tòa án có chia tách thửa đất đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận.

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn