Bình Dương: Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa

Đăng lúc: Thứ hai - 09/04/2018 10:20 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 1354/UBND-KTN về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
BD 1
Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, người sử dụng đất trong thực hiện việc tách thửa tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND (Quyết định số 25) ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

Về phân loại đường do Nhà nước quản lý, thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đường do Nhà nước quản lý gồm: Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng...

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý đã đảm bảo điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo một trong các quy hoạch xây dựng đã được duyệt (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới...), người sử dụng đất được phép tách thửa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 25.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn đã được phê duyệt để có ý kiến về việc tách thửa nhưng phải đảm bảo các thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu tiếp giáp đường giao thông, tuyến cấp điện sinh hoạt.

Về giải quyết nhu cầu tách thửa các trường hợp cá biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết các trường hợp không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 25 và tại Văn bản này: Hộ gia đình, cá nhân thật sự có nhu cầu tách thửa đất để tặng cho phục vụ cho việc xây dựng nhà ở; tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc xác định hoàn cảnh gia đình khó khăn do Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo xác nhận và chịu trách nhiệm.

Hoặc thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng ngoài danh mục đường nêu tại Văn bản này (đường hẻm, đường đất, đường chưa đặt tên ...) và chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhưng địa phương có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Các trường hợp cá biệt nêu trên phải đảm bảo thửa đất sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và các tuyến cấp điện sinh hoạt, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cấp giấy phép xây dựng, mỹ quan đô thị và không gây ngập úng.

BD 2
Ảnh minh họa

Về xử lý vấn đề liên quan đến việc mở đường mới, mở rộng đường hiện hữu tại các địa phương, thống nhất việc hộ gia đình, cá nhân hiến đất để mở rộng đường giao thông hiện hữu (do Nhà nước quản lý) để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực nhằm góp phần giảm thiểu chi phí bồi thường, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường giao thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu hồi đất, việc thu hồi phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các trường hợp trước đây trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đường giao thông nhưng thực tế có đường giao thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định cụ thể tính pháp lý của các tuyến đường giao thông này. Trước khi thể hiện đường giao thông trên Giấy chứng nhận phải có văn bản xác nhận đường giao thông do Nhà nước quản lý, việc đấu nối cơ sở hạ tầng phải theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (không thực hiện đối với các con đường tự mở để phân lô, bán nền).

Riêng đối với trường hợp hiến đất làm đường đi để chia thừa kế quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng, không thống nhất việc hiến đất làm đường đi để chia thừa kế quyền sử dụng đất khi không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm a Mục 1 Văn bản số 5111/UBND-KTN ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh các trường hợp phân lô, bán nền trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Để giải quyết nhu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn thẩm định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa của cấp huyện xem xét, có ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị tại địa phương.

Về xử lý tách thửa trong các dự án tái định cư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan thực hiện việc tách thửa theo đúng quy định tại Thông báo số 296/TB-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương tại buổi họp giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bến Cát về việc cấp sở hữu nhà ở trong các dự án do Tổng Công ty Becamex đầu tư tại huyện Bến Cát, Công văn số 2055/UBND-KTN ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 25 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 25 và Văn bản này; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các địa phương, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương xem xét, có ý kiến chỉ đạo; làm cơ quan đầu mối, định kỳ hàng quý lập báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 25 và Văn bản này gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Tường TúNguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn