Bộ TN&MT tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/11/2017 10:59 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sáng ngày 09/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) và Hội thảo khoa học về xây dựng chính sách và đánh giá tác động chính sách. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì buổi lễ. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và các cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp).

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dấu mốc là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ta được Quốc hội thông qua năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Dân, do Dân, vì Dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó được tiếp tục thể hiện và kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992, 2013 của nước ta.

 

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khơi dậy trong mỗi công dân Việt Nam ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội; có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong học tập, làm việc, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng; khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.”  - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT phát biểu chủ trì phiên trao đổi tại Hội thảo

Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, ngay từ tháng 7 năm 2017, Bộ đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật với các nội dung, hình thức cụ thể phù hợp với tình hình của đơn vị; trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về nội dung, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường……

Tại Lễ kỷ niệm hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giới thiệu dự thảo Trang thông tin pháp luật tài nguyên và môi trường – kênh thông tin chính thống của Bộ về hoạt động xây dựng pháp luật và phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Hội thảo khoa học đã trao đổi về xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách - một trong những nhiệm vụ quan trọng và mới của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

“Tôi tin tưởng rằng thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay sẽ thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường về Hiến pháp và Pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng của công tác xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng.” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.


Toàn cảnh buổi lễ

Sau Lễ kỷ niệm, đã diễn ra Hội thảo với nội dung về xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hội thảo nhằm giúp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là những công chức trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiểu rõ và nắm vững về nội dung này, qua đó giúp nâng cao chất lượng của công tác xây dựng pháp luật của Bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


 

Tác giả bài viết: CTTĐT
Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn