Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/12/2017 15:14 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tham gia họp Hội đồng thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường của Bộ; đại diện Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện các Bộ, Ngành: Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư Pháp; Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia và cơ quan phản biện.
Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; nhiệm vụ này được Bộ giao Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện tại quyết định số 1942/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 8 năm 2016. Mục tiêu của Đề án là nhằm đề xuất đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp (gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện các dự án đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sau khi đại diện đơn vị chủ trì thực hiện Đề án trình bày tóm tắt những nội dung chính của Đề án, các thành viên Hội đồng có ý kiến với những nội dung cụ thể của Đề án; trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá đây là Đề án quan trọng được đơn vị chủ trì xây dựng chuẩn bị nghiêm túc, công phu và đảm bảo chất lượng; tuy nhiên để Đề án hoàn thiện hơn đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng Đề án cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Đề án, trình phê duyệt đúng quy định.
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn