Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/09/2016 00:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Để việc triển khai thi hành Luật Đất đai được đồng bộ, kịp thời khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và thống nhất áp dụng pháp luật, hướng dẫn việc xử lý đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và thống nhất áp dụng pháp luật, hướng dẫn việc xử lý đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, Bộ cũng đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cấp Giấy chứng nhận; tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; triển khai xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất, việc công khai thông tin trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật tại các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tập trung xử lý các văn bản của địa phương phản ánh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Mặt khác, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong tháng 12 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 02 Hội nghị (phía Bắc và phía Nam) với Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để nghe phản ánh của các địa phương; Lãnh đạo Bộ đã thành lập các Đoàn công tác làtm việc trực tiếp với các tỉnh, thành phố đại diện cho 03 miền trên cả nước để nắm bắt cụ thể tình hình tổ chức thực hiện; tổ chức 02 phiên giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật. Thông qua ý kiến phản ánh của các địa phương, người dân và doanh nghiệp, đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Bộ đã kịp thời xây dựng và ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 để giải quyết. Đồng thời, đã báo cáo Chính phủ cho xây dựng Nghị định quy định bổ sung một số nội dung để giải quyết các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ.Nguồn tin: STNMT Đà Nẵng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn