Công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Bộ TN&MT trong năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/02/2017 03:21 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ TN&MT vừa có thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Thanh tra Bộ TN&MT. Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Thanh tra Bộ và các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại; đồng thời tiếp tục nhấn mạnh công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những công cụ quan trọng, sắc bén để đảm bảo chính sách pháp luật được thực thi và thượng tôn, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT.

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, Bộ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá một cách hệ thống, khoa học việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua (từ khâu lập kế hoạch, triển khai, quy trình tổ chức thanh tra, đối tượng thanh tra, kết quả thanh tra) để nghiêm túc rút kinh nghiệm trong triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017. Đồng thời, xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Ngành; chuẩn bị tốt cho Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 của toàn Ngành.

 

Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, căn cứ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ, khẩn trương lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngay từ các tháng đầu năm, không để xảy ra tình trạng tập trung vào cuối năm hoặc thực hiện không đúng kế hoạch trừ trường hợp thanh tra đột xuất. Thanh tra đến đâu phải có kết luận đến đó. Kết luận thanh tra phải xác định rõ đối tượng vi phạm, mức độ vi phạm, biện pháp xử lý trách nhiệm, giải pháp khắc phục và giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ theo định kỳ. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách, pháp luật tồn tại, yếu kém, bất cập hạn chế được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra để hoàn thiện.

Đặc biệt, Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước nghiên cứu tiếp cận thanh tra, kiểm tra môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản theo hướng phân công cán bộ, lãnh đạo theo dõi, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo địa bàn vùng.

Bộ trưởng cũng giao Cục Công nghệ thông tin khẩn trương phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật đối với các lĩnh vực của ngành; dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, trong đó xác định các đối tượng có nguy cơ, nhiều lần tái phạm để cùng với việc thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện các biện pháp theo dõi, giám sát.

Bộ trưởng yêu cầu, quá trình thanh tra cần lồng ghép thanh tra chuyên ngành với thanh tra trách nhiệm, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ theo nhóm lĩnh vực, phối hợp liên ngành với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành, liên quan và Mặt Trận tổ quốc Việt Nam các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; giảm số lượng đoàn, hạn chế việc chồng chéo để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thanh tra. Các cán bộ tham gia các đoàn thanh, kiểm tra cần hiểu biết pháp luật; liêm chính, khách quan và công tâm, thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt nguyên tắc này khi xem xét của cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng quan tâm tới việc đảm bảo chế độ cho các cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành; việc thực hiện phân cấp nhiều hơn để các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng; tăng cường công tác hậu kiểm; việc phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo,…

 

 

 

Tác giả bài viết: CTTĐT
Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn