Đắk Lắk chuẩn bị vận hành hệ thống thông tin đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2022 15:20 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch (số 134/KH-UBND) về việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đó là cơ sở quan trọng để tỉnh vận hành hệ thống thông tin đất đai.

 

Theo kế hoạch, hết quý 3/2022, tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thành triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 15/15 đơn vị cấp huyện.

Tỉnh xác định việc hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai gồm: cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai… phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân (thuế, công chứng, ngân hàng…) tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trong năm 2022, tỉnh cũng chú trọng oàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa Văn phòng Đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tham gia vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực nhiện các giải pháp: Hàng tháng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kịp thời đưa ngay dữ liệu đất đai đạt yêu cầu tích hợp vào hệ thống để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng; kết nối liên thông giữa phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai với phần mềm dịch vụ hành chính công tích hợp một của điện tử (iGate) của tỉnh và kết nối liên thông Thuế - Tài nguyên môi trường; kết nối liên thông với nền tảng LGSP và NGSP trong kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh để chia sẻ dữ liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đất đai để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai…Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn