Điện Biên: Đề xuất thu hồi trên 900 ha thực hiên 81 dự án phát triển KT-XH

Đăng lúc: Thứ ba - 21/11/2017 03:40 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Điện Biên: Đề xuất thu hồi trên 900 ha thực hiên 81 dự án phát triển KT-XH

Điện Biên: Đề xuất thu hồi trên 900 ha thực hiên 81 dự án phát triển KT-XH

Trong 2 ngày (16 – 17/11), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 1) thông qua một số báo cáo, tờ trình, trong đó có nội dung đề xuất HĐND tỉnh nghiên cứu chấp thuận 81 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng quỹ đất cần sử dụng là trên 900 ha.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉn Điện Biên từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, tỉnh Điện Biên được chấp thuận 1.096 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang các mục đích, với diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng là: 8.216,53 ha và 335 dự án có sử dụng 290,82 ha đất trồng lúa 225ha đất rừng phòng hộ.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổng số danh mục các công trình đã triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2014 đến nay là: 528/1.096 dự án với tổng diện tích đã thực hiện 6.274,76 ha/8.216,53ha, đạt 48% số dự án, đạt 76% về diện tích. Tổng số danh mục các công trình dự án chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất 568 dự án với tổng diện tích 1.941,76 ha.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Trong năm 2017, tỉnh đã triển khai thực hiện được 53/173 dự án với diện tích 601,39ha/1.442,76 ha; đạt 30,6% số dự án, đạt 41,68% về diện tích.

Tại phiên họp này, UBND tỉnh đưa ra dự thảo đề xuất trình với HĐND tỉnh chấp thuận 81 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng quỹ đất cần sử dụng là trên 900 ha. Đồng thời, Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 36,37 ha đất trồng lúa, 34,33 ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện 21 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

Thảo luận đề xuất của UBND tỉnh, các đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường – đơn vị tham mưu tờ trình cần làm rõ một số nội dung và giải đáp thắc mắc.

Hoàng Châu – Nam Hương


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn