Điện Biên: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 21/02/2017 16:30 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện lồng ghép với nội dung thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.
Sở TN&MT Điện Biên họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.
Sở TN&MT Điện Biên họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

Nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên có Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Đặc biệt là các đối tượng có nhiều vi phạm, gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai; thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm. Mỗi năm sẽ thực hiện đối với một nhóm đối tượng nhất định.

Theo kế hoạch, năm 2017 tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện lồng ghép với nội dung thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2018 tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2019 sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Và năm 2020, sẽ thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá tổng thể cho cả thời kỳ thực hiện Kế hoạch, hoàn thiện các báo cáo theo quy định.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi toàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm và báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch gửi UBND tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

                                                                                             

Tác giả bài viết: Nam Hương
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn