Đồng Nai: Áp dụng hiệu quả cơ chế "một cửa" trong lĩnh vực đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 07/12/2016 15:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT Đồng Nai
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT Đồng Nai

Tăng cường các dịch vụ công trực tuyến

Ngay sau khi Bộ thủ tục hành chính được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 07/6/2016, Sở TN&MT Đồng Nai đã có Văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa triển khai Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT. Đến nay, Bộ thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT và 11 huyện.  

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT thực hiện việc đăng tải Bộ thủ tục hành chính theo định số 1701/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai lên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT tại mục “Hướng dẫn thủ tục” đảm bảo đúng quy chuẩn dịch vụ công mức độ 2 đối với 93 thủ tục, dịch vụ công mức độ 3 đối với 28 thủ tục và dịch vụ công mức độ 4 đối với 2 dịch vụ.

Sở TN&MT Đồng Nai còn có thông báo hướng dẫn người dân và tổ chức được biết về đường dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT. Qua đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thông qua mạng điện tử tạo điều kiện người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông qua mạng điện tử, hạn chế thời gian đi lại để nộp hồ sơ, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Việc công khai, minh bạch các văn bản quy phạm pháp luật một phần để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị. Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận còn cung cấp phiếu hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp, người sử dụng đất chỉ cần căn cứ đúng theo hướng dẫn để lập hồ sơ và sẽ được tiếp nhận ngay sau đó. Quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được giám sát chặt chẽ, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, trễ hẹn theo quy định.

Lãnh đạo Sở TM&MT Đồng Nai cũng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng. Sở TM&MT đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể; thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở để thực hiện ngày càng tốt hơn. Qua đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước thời hạn ngày càng tăng, trong 9 tháng đầu năm 2016, đạt trên 95%.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai
Giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai

Đẩy mạnh hoạt động cơ chế “một cửa”

Sở TN&MT Đồng Nai đã chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Qua đó, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giảm thời gian giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện về trình tự và thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên cả ba cấp tỉnh, huyện, xã.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ của hộ gia đình cá nhân, đảm bảo tính pháp lý, Sở TN&MT Đồng Nai đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị: Phòng TN&MT, Chi cục Thuế, UBND cấp xã,... nâng cao trách nhiệm, phối hợp kịp thời với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai, đẩy mạnh tiến độ giải quyết hồ sơ, giảm số lượng hồ sơ trễ hạn.

Để thuận lợi trong quá trình sử dụng, chủ động sửa các lỗi nhỏ, khi hệ thống phần mềm Một cửa điện tử Egov đi vào hoạt động ổn định, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao mã nguồn cho Sở TN&MT để chủ động quản lý.

Sở TN&MT Đồng Nai còn đề nghị UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa quan tâm, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tham gia thao tác đồng bộ trên phần mềm Egov. Như vậy, phần mềm mới phản ánh đầy đủ tính liên tục của hồ sơ, nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân phụ trách có liên quan...

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý