Đồng Nai: Nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra về TN&MT

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/04/2018 22:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đồng Nai: Nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra về TN&MT

Đồng Nai: Nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra về TN&MT

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
SDN1
Sở TN&MT Đồng Nai thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp có lưu lượng phát sinh nước thải lớn ra nguồn tiếp nhận

Thanh, kiểm tra đúng quy định

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong năm 2017, Sở TN&MT đã quan tâm chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra tuân thủ đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời; không làm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp là đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiến hành thanh tra 5/7 đơn vị theo kế hoạch thanh tra của Sở. Sở TN&MT còn tiến hành 05 cuộc thanh tra đột xuất; thanh tra việc sử dụng đất tại 01 dự án; thanh tra việc sử dụng đất tại 01 đơn vị; thanh tra về biến động đất đai trên địa bàn 01 huyện; thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn 02 huyện.

Bên cạnh đó, tổ chức 06 Đoàn kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, như: kiểm tra và đề xuất xử lý tình hình phân lô bán nền; kiểm tra công tác cấp, phát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 03 huyện; kiểm tra phôi Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai; kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn 01 huyện.

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra công tác phân lô tách thửa trên địa bàn xã Lộc An, huyện Long Thành; xã An Viễn, huyện Trảng Bom; và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 3534/UBND-CNN ngày 18/4/2017 và đã có Báo cáo số 3069/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/5/2017 gửi UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Qua kiểm tra công tác quản lý đất đai, đa số các đơn vị đều thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị có sai xót trong quá trình thực hiện, như: Đối với nhiệm vụ kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, vẫn có các đối tượng được tiến hành kiểm tra xử lý hồ sơ vẫn còn chậm trễ so với quy trình và hợp đồng đã ký kết, sai sót trên các tài liệu, sản phẩm đo đạc…

Đối với việc kiểm tra việc tự ý tách thửa, phân lô, chuyển nhượng đất đai, thời gian giải quyết một số hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định; một số trường hợp số lượng thửa đất cho phép tách thửa không thống nhất với kết quả phê duyệt, có sự chỉnh sửa số lượng thửa sau khi phê duyệt; khi thực hiện việc tách thửa, trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không thể hiện vị trí đất ở của thửa đất trên trang 3 Giấy chứng nhận.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Thống Nhất, nhận thấy tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn huyện Thống Nhất còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian giải quyết từng công đoạn và tiến độ bàn giao mặt bằng của các dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai quy định.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã  tiến hành 27 cuộc thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau khi ban hành kết luận thanh tra, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra 15 đơn vị về việc chấp hành kết luận thanh tra. Qua kiểm tra, đã phát hiện 04 tổ chức vi phạm, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý đến người có thẩm quyền để xử lý vi phạm, đảm bảo tính chủ động trong công tác quản lý về TN&MT để có biện pháp xử lý phù hợp.

Qua triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã giúp Sở TN&MT tăng cường việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về TN&MT ngày càng tốt hơn; hạn chế, không làm phát sinh vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng; giảm bớt tình hình phức tạp về tranh chấp, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

SDN 2
Sở TN&MT Đồng Nai cũng rất quan tâm đầu tư lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động tại các KCN nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý

Đảm bảo chất lượng thanh, kiểm tra

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, qua kết quả công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thừa nhận những thiếu sót, tồn tại và có động thái tích cực trong việc khắc phục tồn tại qua việc từng bước đầu tư các công trình xử lý môi trường.

Sở TN&MT Đồng Nai đã tiến hành thanh tra 14/14 đơn vị, kiểm tra 91/91 đơn vị, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra có phát hiện dấu hiệu vi phạm chủ yếu là không thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định về bảo vệ môi trường. Kết quả thanh, kiểm tra đã phát hiện 118 đơn vị có vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 15 tỷ đồng.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã công khai kết luận thanh tra tới từng đơn vị, chỉ rõ những sai phạm, tồn tại. Qua theo dõi, phần lớn các đơn vị đã có báo cáo về thực hiện biện pháp khắc phục theo yêu cầu của kết luận thanh tra, nên mức độ vi phạm pháp luật cũng như số lần vi phạm của doanh nghiệp giảm hơn so với những năm trước.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để đảm bảo chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2018, Sở TN&MT dự kiến thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, phòng chống tham nhũng gắn với cải cách hành chính và trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai đối với 05 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó, tiến hành các cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai 04 dự án chậm đưa đất vào sử dụng; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về TN&MT đối với 05 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, 05 doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) và 05 doanh nghiệp ngoài KCN.

Ngoài ra, tiến hành 05 cuộc thanh tra đột xuất ngoài kế hoạch; tham gia 05 cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh Đồng Nai, các Sở ngành, các cơ quan thẩm quyền khác của tỉnh làm trưởng đoàn; tham gia khoảng 30 cuộc thanh tra do các Cục, Tổng cục, các cơ quan thuộc các Bộ TN&MT tiến hành thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, tổ chức 10 cuộc thanh tra đột xuất đối với các đơn vị có nguồn thải lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai; tổ chức 10 cuộc thanh tra đột xuất để phục vụ công tác giải quyết đơn phản ảnh, khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến cử tri của tỉnh Đồng Nai.

Năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai cũng dự kiến tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên ngành như: Kiểm tra 96 doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; giám sát 17 doanh nghiệp thuộc danh sách theo dõi thường xuyên các “điểm nóng” trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kiểm tra 05 UBND cấp huyện trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai...

Song song đó, tiến hành kiểm tra đột xuất khoảng 150 cuộc kiểm tra nhằm xác minh, xử lý đơn thư, nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; xác minh thực tế cơ sở để xử lý vi phạm hành chính; tham gia phối hợp khoảng 30 cuộc kiểm tra do các cơ quan thuộc Bộ TN&MT và cơ quan Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49B và PC49) làm trưởng đoàn.

Ngoài ra, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Môi trường... tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2018; phối hợp Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan tiến hành thanh, kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ UBND cấp huyện xử lý và chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT...

Chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sở TN&MT rất chú trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại. Sở TN&MT cũng đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân, trong đó Tổ tiếp công dân gồm 07 công chức đang trực tiếp làm việc tại Thanh tra Sở; bố trí lịch tiếp công dân vào sáng thứ Sáu hàng tuần.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng dành riêng địa điểm thuận lợi, thoáng mát, sạch sẽ để phục vụ công tác tiếp dân đến phản ánh thông tin hoặc khiếu nại, tố cáo. Những người dân đến tại nơi tiếp công dân được đón tiếp lịch sự, được tạo điều kiện thuận lợi để trình bày, đề đạt nguyện vọng của mình trên tinh thần dân chủ trong khuôn khổ pháp luật.

Trong năm 2017, Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp 59 lượt người đến khiếu nại, phản ánh; trong đó có 02 đoàn đông người khiếu nại: 01 lượt đông người thắc mắc liên quan đến việc chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Long Đức; 01 lượt đông người đề nghị Sở TN&MT giải quyết bồi thường dự án Khu công nghiệp Hố Nai. Sở TN&MT đã trả lời, hướng dẫn liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, trong công tác xử lý đơn thư về các lĩnh vực TN&MT năm 2017, Thanh tra Sở TN&MT Đồng Nai đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định hoặc chuyển trả cho người dân và hướng dẫn nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai đã được hoàn thành, đề xuất giải quyết 8/8 đơn, đạt 100%.

Như vậy, đến nay đã khắc phục được tình hình giải quyết tranh chấp đất đai quá hạn, đây là sự nỗ lực của cán bộ thụ lý trong việc nghiêm túc thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại đã được Sở TN&MT Đồng Nai phê duyệt. Đối với đơn thư phản ánh, khiếu nại về lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng đã được giải quyết khách quan kịp thời, thỏa đáng giữa người khiếu nại, phản ánh và người bị khiếu nại, phản ánh.

Năm 2018, Sở TN&MT Đồng Nai tăng cường, giám sát việc tiếp công dân; tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền “dân chủ” khi đến cơ quan để phản ánh, khiếu nại; quán triệt cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân để nắm rõ và chủ động thực hiện đúng Luật Tiếp công dân năm 2013; chủ trì, phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực TN&MT phát sinh vào những tháng cuối năm...

Tường TúNhững tin mới hơn

Những tin cũ hơn