Đồng Nai: Tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đăng lúc: Thứ tư - 07/12/2016 01:55 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi và đúng thời gian để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai quan tâm đầu tư, xây dựng các khu dân cư, tái định cư
Đồng Nai quan tâm đầu tư, xây dựng các khu dân cư, tái định cư

Tỉnh hình triển khai

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở TN&MT Đồng Nai, các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động triển khai việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của các cơ quan Trung ương, của tỉnh Đồng Nai đến các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết để áp dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo việc cũng cố, tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cấp xã để thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013, trong đó có việc thành lập và đưa vào hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất một cấp, cải cách thủ tục hành chính về đất đai; chỉ đạo Sở TN&MT Đồng Nai kịp thời triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn cho các Sở, ngành, HĐND, UBND cấp huyện tại Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai còn giao Sở TN&MT Đồng Nai tổ chức nhiều đợt triển khai, hướng dẫn cho toàn thể các bộ, công chức viên chức của Sở TN&MT, các Phòng TN&MT cấp huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất  tỉnh và các Chi nhánh, các cán bộ địa chính cấp xã về Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các Quyết định UBND tỉnh Đồng Nai ban hành liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014, trong đó quy trách nhiệm, thời gian giải quyết các khâu công việc, từ thông báo thu hồi đất, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường cho đến công đoạn chi trả, giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, để xác định trách nhiệm, việc phối hợp và thời thực hiện của công tác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích phục vụ công tác bồi thường, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để xây dựng quy chế phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, căn cứ Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai…, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành một số Quyết định mới, nhằm kịp thời sửa đổi các quy định của Đồng Nai cho phù hợp với Luật Đất đai để phục vụ tốt hơn cho công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó, việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định hướng dẫn, Thông tư của các Bộ, ngành; việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, về kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã được Sở TN&MT Đồng Nai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định.

Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp
Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp

Kết quả thực hiện

Qua kết quả thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (công trình cần thu hồi đất đã và đang thực hiện từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy, tổng số dự án thu hồi đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 104 dự án với diện tích 214,64ha, gồm 05 nhóm dự án.  

Trong đó, dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (theo điểm c, khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013) là 22 dự án, diện tích thu hồi đất 116,50ha.

Bên cạnh đó, tổng số lượng các dự án thu hồi đất đã có quyết định thu hồi đất và đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 220 dự án với tổng diện tích 547,34ha, gồm 04 nhóm dự án. Trong đó, dự án theo điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013 là 09 dự án, diện tích thu hồi đất là 230,48ha.

Ngoài ra, tổng số dự án thu hồi đất đã có thông báo thu hồi đất, chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 193 dự án với tổng diện tích 3.776,12ha. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã bố trí tái định cư cho 2.034 trường hợp với tổng diện tích 377.629 m2.  Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tổ chức định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 358 dự án.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định, mặc dù các Sở, ngành và địa phương đã rất nỗ lực triển khai thực hiện, song tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian giải quyết từng công đoạn và tiến độ bàn giao mặt bằng của các dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai quy định.

Nguyên nhân là do khi áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai để triển khai thực hiện vào thực tiễn tại tỉnh Đồng Nai thì phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Việc này đã được UBND tỉnh Đồng Nai góp ý để điều chỉnh, bổ sung vào Nghị định điều chỉnh, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai...

Để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013, Đồng Nai kiến nghị nghị Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ bổ sung nội dung quy định việc bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp chưa nộp tiền để được sử dụng đất; kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn cụ thể việc xác nhận đối tượng được hỗ trợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền và đang sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp nhưng không cư trú tại xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh thì chưa có quy định về giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở giá đất cụ thể do Sở TN&MT tổ chức định giá đất hay được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (do cơ quan Thuế xác định)…

Đảm bảo đúng quy định pháp luật

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên với TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Đồng Nai là tỉnh có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao của cả nước.

Do vậy, việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là tất yếu và có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai cũng như của khu vực và cả nước. Trong quá trình thu hồi đất, việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi và đúng thời gian để bàn giao cho các chủ đầu tư. Đây là những tiêu chí có ý nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp, sự nỗ lực tối đa của các ngành, các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.

 

Quan tâm đầu tư, xây dựng khu tái định cư

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016, Đồng Nai đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương đạt được những kết quả như sau:

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, đã quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; rút ngắn được thời gian giải quyết và đơn giản hơn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Xác định việc xây dựng các khu tái định cư là một nhiệm vụ quan trọng nên Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai cũng luôn quan tâm đầu tư, xây dựng tại các địa phương triển khai thực hiện nhiều dự án, với các lô tái định cư có diện tích khác nhau. Qua đó, đã giảm đáng kể áp lực về nhu cầu tái định cư mặc dù nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Quốc lộ 20, dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Agropark tại huyện Xuân Lộc và Thống Nhất; các Khu công nghiệp: An Phước, Thạnh Phú, Sông Mây, Hố Nai, Bàu Xéo, Ông Kèo; triển khai mới các dự án như: Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành…

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý

Xem nhiều nhất