Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý đất đai và khoáng sản

Đăng lúc: Thứ tư - 06/12/2017 11:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Để chấn chỉnh những tồn tại và hạn chế và trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các cơ quan trong tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai và khoáng sản trên địa bàn.

Thời gian qua, bên cạnh những kết quản đạt được từ công tác quản lý đất đai và khoáng sản thì vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, khoáng sản ở một số huyện chưa thường xuyên, liên tục; công tác giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất còn một số hạn chế; hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản còn bất cập…

Để chấn chỉnh các hạn chế trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện,thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, tuyên truyền làm rõ việc xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với quá trình xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc đấu giá quyền sử dụng đất, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phải được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt. Đồng thời kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời những hành vi xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất, chặt phá rừng làm nương rẫy khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép xảy ra trên địa bàn.

Một mỏ khai thác cát trái phép tại huyện Chư Păh, Gia Lai
Một mỏ khai thác cát trái phép tại huyện Chư Păh, Gia Lai

Xử lý nghiêm các cán bộ buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiém đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đẩy nhanh công tác cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản nhà ở trên đất đối với các xã, phường, thị trấn đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu trong việc giao đất, có thuê đất; hướng dẫn đôn đốc các huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; kiểm soát tình hình sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Về lĩnh vực khoáng sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về hoạt động khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, sở TN&MT cần tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản, quản lý khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, đảm bảo việc khai thác đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, đúng vị trí, diện tích, công suất được cấp phép.

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải nằm trong quy hoạch khoáng sản và không thuộc khu vực cấm. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản phải đối chiếu và đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thuế, tài chính kịp thời phát hiện và xử lý đối với các trường hợp khai thác khoáng sản vượt công suất, khai thác không có giấy phép, chưa hoàn tất các thủ tục thuê đất…Rà soát các mỏ đã được cấp phép nhưng chậm khai thác để xử lý theo quy định.

Việc tăng cường quản lý về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh cần có sự phối hợp của các sở ngành liên quan mới phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ các mục tiêu về quốc phòng-an ninh, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

 Quế Mai


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn