Tắt Thông Báo [X]

Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 17:22 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, trong thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai đã tham mưu cho Bộ ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác định giá đất tại địa phương.
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể theo quy trình chặt chẽ (điều tra, khảo sát xác định giá đất, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất). Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo tinh thần của Luật Đất đai năm 2013, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi. Một số địa phương đã tổ chức làm tốt công tác định giá đất cụ thể, lồng ghép việc xác định giá đất cụ thể trong quy trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; việc xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện.

Tác giả bài viết: CTTĐT
Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất