Hà Giang triển khai dịch vụ công thiết yếu mức độ 4 trong lĩnh vực đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2022 00:23 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang vừa công bố triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư đối với lĩnh vực đất đai.

 

Theo đó, các lĩnh vực áp dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Hà Giang gồm: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận.

Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác là một nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06 ngày 6.1.2022. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với một số bộ, ngành triển khai thực hiện đề án tại các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; hoàn thành triển khai thí điểm kết nối, liên thông, tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu đối với thủ tục hành chính nêu trên trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Giang.Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn