Hà Nội: Không để các vi phạm về đất đai tái diễn

Đăng lúc: Thứ hai - 02/10/2017 11:07 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ các trường hợp cho thuê sử dụng đất công, đất nông nghiệp công ích tại các xã, phường, thị trấn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để các vi phạm tái diễn, để tồn tại kéo dài không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Xử phạt 260 triệu đồng vi phạm về đất đai

Sáng 25/9, tại hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy HĐND – UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý 3/2017, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, về kết quả công tác quản lý đất đai, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện rà soát các nội dung cần ban hành hướng dẫn theo Luật Đất đai 2013, đảm bảo tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng.

UBND Thành phố đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác xác định giá đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất: Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện: UBND Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đối với 263 dự án với diện tích là 270,8 ha. Kết quả, đã thu nghĩa vụ tài chính từ đất được 12.523 tỷ/26.769 tỷ đồng, đạt tỷ lệ: 46,78% kế hoạch.

Về đấu giá quyền sử dụng đất: thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 (chỉ tiêu giao tại Kế hoạch thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất là 10.000 tỷ đồng); đến nay, toàn Thành phố đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với số tiền trúng đấu giá là 5.650 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 56,5 % kế hoạch.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 UBND Thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện:

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: Tiếp tục rà soát đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thành lập 4 Tổ công tác liên ngành làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các nông lâm trường lập quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất.

Kết quả đạt được: Tổng số thửa đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư cần cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai là: 1.551.951 thửa (trong đó thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc chưa cấp được GCN là 196.441 thửa, theo kết quả giám sát của HĐND Thành phố tại Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017); Trong đó: đã cấp GCN được 1.328.810 thửa/1.355.510 thửa, đạt 98%; đã cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho các thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc chưa cấp được GCN là 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%.

Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở (Chủ đầu tư đã xây dựng xong và đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định): đã cấp Giấy chứng nhận cho 152.229 căn/178.278 căn, đạt 85,39%,(còn 26.049 căn hộ đang tiếp tục triển khai cấp Giấy chứng nhận);

Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư: đã cấp Giấy chứng nhận cho 12.350 căn/14.027 căn (đã có quyết định bán nhà), đạt 88,04%;

Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 611.370 /625.257 Giấy chứng nhận (đạt 98%);

Cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức (bao gồm các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công, UBND các cấp): 14.229 thửa đất/19.247 thửa đất, đạt 73,93%;

Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đất đai, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 25 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai; đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với tổng số tiền 260 triệu đồng; đã ban hành 02 quyết định thu hồi với tổng diện tích 100.944 m2 đất.

Không để các vi phạm tái diễn

Công tác quản lý đất đai nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý đất công, đất nông nghiệp thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, công tác giao đất, cho thuê đất cũng đã đạt nhiều kết quả nhất định, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Cụ thể, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất còn nhiều hạn chế; Công tác thu nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất mà đặc biệt là đối với đất công, đất nông nghiệp còn nhiều hạn chế cần khắc phục, tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng mục đích, tình trạng lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất công và xây dựng công trình trái phép còn phổ biến ở nhiều địa phương chưa được xử lý dứt điểm, chưa kết luận làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại một số địa phương chậm được xử lý, xử lý không dứt điểm, để phát sinh nhiều vụ việc kéo dài và đơn thư vượt cấp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân do các cấp chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các Sở, Ngành Thành phố chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai nói chung và kiểm tra, xử lý các vi phạm lĩnh vực đất đai nói riêng;

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đất đai, đặc biệt đối với đất công, đất nông nghiệp chưa được cấp ủy Đảng và UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo xử lý kiên quyết, một số vi phạm còn để tồn tại kéo dài; Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm xử lý vi phạm trong quản lý đất đai tại một số phường, xã, thị trấn gây bức xúc trong dư luận dẫn đến khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng của Thành phố phải vào cuộc để xử lý.

Căn cứ các chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất công, đất nông nghiệp, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trong Quý IV năm 2017 một số nhiệm vụ sau:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đại trên địa bàn Thành phố, đảm bảo hoàn thành Dự án trước ngày 31/12/2018.

Rà soát toàn bộ các trường hợp cho thuê sử dụng đất công, đất nông nghiệp công ích tại các xã, phường, thị trấn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để các vi phạm tái diễn, để tồn tại kéo dài không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Tổ chức rà soát các quy định hiện hành về thu và sử dụng các nguồn thu từ quản lý, sử dụng đất công do UBND cấp xã đang quản lý, đề xuất báo cáo UBND Thành phố các biện pháp quản lý và xử lý nguồn thu theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đất đai; Tổ chức rà soát, tổng hợp việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố; kịp thời giải quyết những nội dung còn chậm trễ, chưa hoàn thành; giải quyết những vướng mắc, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch của từng đơn vị và báo cáo, đề xuất giải quyết những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm rõ các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Theo Ktđt


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn