Hậu Giang: 128 trường hợp sẽ được định giá đất cụ thể năm 2018 ​​​​​​​

Đăng lúc: Thứ hai - 12/03/2018 21:54 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hậu Giang: 128 trường hợp sẽ được định giá đất cụ thể năm 2018 ​​​​​​​

Hậu Giang: 128 trường hợp sẽ được định giá đất cụ thể năm 2018 ​​​​​​​

Nhằm định giá đất cụ thể làm căn cứ thu hồi đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất, ...bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 6/3/2018, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch này...

 

Chú thích ảnh một góc TP Vị Thanh, tỉnh Hậu giang

 

Theo Kế hoạch này thì trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 128 trường hợp, với tổng diện tích 277,37 ha sẽ được định giá đất cụ thể trong năm 2018, trong đó địa bàn TX. Ngã Bảy có 04 trường hợp, diện tích khoảng 1,47ha; huyện Long Mỹ 25 trường hợp, diện tích khoảng 39,07ha; TP. Vị Thanh 24 trường hợp, diện tích khoảng 89,14ha; huyện Phụng Hiệp 18 trường hợp, diện tích khoảng 100,35ha; huyện Châu Thành A 26 trường hợp, diện tích khoảng 12,18ha; TX. Long Mỹ 11 trường hợp, diện tích khoảng 7,72ha;  huyện Châu Thành 09 trường hợp, diện tích khoảng 10,07ha; huyện Vị Thủy 11 trường hợp, diện tích khoảng 17,37ha.
 

Trong số 128 trường hợp được định giá đất cụ thể, thì có 76 trường hợp UBND tỉnh Hậu Giang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định, 52 trường hợp còn lại do UBND cấp huyện thực hiện.
 

Để kết quả định giá đất cụ thể khách quan, trung thực, chính xác, phù hợp với giá đất thị trường, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện khi triển khai kế hoạch này phải thực hiện theo đúng nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013...

Lê HùngNguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn