Hậu Giang: 67/76 đơn vị xã đã được xây dựng lưới địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính

Đăng lúc: Thứ tư - 06/12/2017 11:22 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 30/11/2017, tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết kết quả thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2018.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 30/6/2016 của Ban chỉ đạo dự án đo đạc tổng thể về việc thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2018 và Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 17/ 11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện phối hợp cấp, đổi gấy CNQSDĐ của dự án tổng thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơn quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đến nay đã đạt được một số kết quả góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đã triển khai xây dựng lưới địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính ở 67/76 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xây dựng lưới địa chính được 1.495 điểm tọa độ địa chính; đo đạc thành lập bản đồ địa chính được 95.015,09 ha, đạt 66,57% so với khối lượng dự án được phê duyệt. Về công tác đăng ký, cấp đổi giấy CNQSDĐ, trong tổng số 317.693 thửa cần kê khai đăng ký, đã kê khai đăng ký được 233.567 thửa, đạt tỉ lệ 73,52%; tổng số thửa đơn vị thi công đã giao cho Hội đồng tư vấn xét duyệt là 189.760/233.567 thửa, đạt tỷ lệ 81,24%; tổng số thửa đã được xét duyệt là 147.459 thửa, đạt tỷ lệ 77,71%, trong đó tổng số thửa xét duyệt đạt yêu cầu là 109.016 thửa, đạt tỷ lệ  73,93%. Đã cấp, cấp đổi giấy CNQSDĐ được 41.545 thửa, đạt 38,11% so với tổng số thửa đã xét duyệt đạt yêu cầu...

Hiện nay, công tác cấp đổi giấy CNQSDĐ cho người dân thuộc dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đang được các sở, ngành, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện
Hiện nay, công tác cấp đổi giấy CNQSDĐ cho người dân thuộc dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đang được các sở, ngành, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện dự án này đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như bản đồ chính quy khi đưa vào sử dụng, chủ sử dụng đất không thống nhất với kết quả đã bàn giao, nên đề nghị đo đạc lại rất nhiều trường hợp, gây ảnh hưởng lớn trong quá trình thực hiện việc cấp, cấp đổi giấy CNQSDĐ; bên cạnh hiện nay đơn vị thi công bố trí cán bộ không thường xuyên tại địa phương để thực hiện công việc cấp đổi, nên không đáp ứng được tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, nhân sự cắt giảm nhiều, trong đó có những cán bộ phụ trách trực tiếp thực hiện dự án. Do mới được bổ sung nhân sự Chi nhánh đã sắp xếp phân công tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ và thẩm định những hồ sơ tồn động tại chi nhánh.

Trên cơ sở những khó khăn đó, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện dự án này kiến nghị đơn vị thi công lập kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ thường xuyên tại các xã có dự án cấp đổi để phối hợp với UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, xác minh những hồ sơ do Hội đồng tư vấn xét duyệt yêu cầu; sớm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ do Hội đồng tư vấn xét duyệt không đạt yêu cầu chuyển trả đơn vị thi công và hồ sơ đã kê khai đăng ký nhưng chưa giao cho Hội đồng tư vấn xét duyệt; thường xuyên cập nhật công trình dự án mới phát sinh trên địa bàn thực hiện dự án theo đúng quy định; phối hợp tốt với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Hậu Giang để thực hiện việc lồng ghép cấp đổi cho người dân kịp thời...

Lê Hùng


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn