Hưng Yên: Chấn chỉnh sai phạm đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 03/07/2017 11:11 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, Sở TN&MT Hưng Yên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy pháp luật, đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận, thanh kiểm tra chấn chỉnh sai phạm.

Theo Sở TN&MT Hưng Yên, sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật quy định tập trung vào các lĩnh vực như: Giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hạn mức sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa, cấp Giấy chứng nhận.

Cụ thể, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14 về việc ban hành một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18 quy định về hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, cấp Giấy đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu; Quyết định số 12 quy định trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận; Quyết định số 07 quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, phần diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, trong năm 2016, Sở đã tham mưu UBND ban hành Chỉ thị 03 ngày 16/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 11 ngày 1/7/2016 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng TN&MT, UBND cấp huyện, cơ quan thuế và các cơ quan đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

Đẩy mạnh cấp giấy chúng nhận, thanh kiểm tra chấn chỉnh sai phạm
Đẩy mạnh cấp giấy chúng nhận, thanh kiểm tra chấn chỉnh sai phạm

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên, trong quá trình tổ chức thực hiện, việc áp dụng một số nội dung để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân còn có những điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế cần phải sửa đổi. Do đó, Sở đã dự thảo xin ý kiến các Sở ngành, địa phương để xây dựng việc sửa đổi, bổ sung trong một số Quyết định đã ban hành trình UBND tính xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh công tác tổ chức thanh, kiểm tra việc thi hành Luật. Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật đất đai đối với những đơn vị, tổ chức có dấu hiệu vi như: Chậm tiến độ sử dụng đất, sử dụng không đúng mục mục đích, không hiệu quả; thanh tra trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Từ 1/7/2014 - 1/2017, Sở đã tổ chức 18 cuộc thanh, kiểm tra tại 108 đơn vị, tổ chức trong việc chấp hành pháp luật về đất đai. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt đối với 12 đơn vị, tổ chức, thu nộp ngân sách Nhà nước 95 triệu đồng, đồng thời, yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tuy vậy, khi triển khai thi hành Luật còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng các dự án, việc xác định nguồn gốc đất; giá bồi thường đất đai, nhà cửa… Sở TN&MT cho rằng, nguyên nhân vướng mắc là do công tác quản lý Nhà nước về đất đai những năm trước còn lỏng lẻo, việc cập nhật lưu trữ hồ sơ địa chính các thời kỳ chưa đầy đủ và đồng bộ. Đặc biệt, một số sai phạm trong quản lý đất đai của cán bộ cấp xã trước đây như: Cho thuê, thầu ao, hồ, đất công ích dài hạn, giao đất, bán đất không đúng thẩm quyền.

Về công tác cấp Giấy chứng nhận, phần lớn, các trường hợp chưa được cấp do không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc sử dụng phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai từ nhiều năm chưa được giải quyết. Đối với đất ở chủ yếu vi phạm dưới hình thức chuyển mục đích đất, xây dựng trái phép, giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, mua bán trao tay không đủ điều kiện. Ngoài ra, quy định về lệ phí trước bạ 0,5% cho đăng ký cấp Giấy lần đầu còn cao đối với nhiều hộ gia đình, cá nhân, nhất là tại khu vực nông thôn, người dân chưa có điều kiện thực hiện nghĩa vụ này và tiền sử dụng đất nên không thiết tha tới việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận hoặc đã được cấp nhưng không đến nhận.

Để đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, cụ thể thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo Kế hoạch số 07 của Bộ TN&MT và Kế hoạch số 272 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, thanh kiểm tra những tổ chức, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, cơ quan Nhà nước… thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ của các đơn vị được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất chuyển sang thuê  đất, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng. Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận…

Tuyết Nhi - Thụy Anh


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn