Kéo dài thời gian hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Đăng lúc: Thứ hai - 19/04/2021 10:58 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 và Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, Quyết định 129/QĐ-TTg cho phép tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó, nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021; nhiệm vụ của các bộ, cơ quan Trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023.
Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm. Ngân sách Trung ương hỗ trợ các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách một phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh theo khả năng cân đối ngân sách.
Ảnh minh họa
Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/5/2012 tại Quyết định 513. Mục tiêu của Dự án là xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển; đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia.
Đồng thời, xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.
Cũng theo Quyết định 513, Dự án có các sản phẩm như: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết việc triển khai thực hiện Dự án; Các văn bản quy phạm pháp luật về xác định địa giới hành chính trên đất liền và ranh giới quản lý hành chính trên biển giữa các địa phương.
Cùng với đó là Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và tỷ lệ 1:10.000 theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới, địa danh hành chính các cấp in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hành chính liền kề làm cơ sở pháp lý đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia; Hệ thống CSDL về địa giới hành chính, địa danh hành chính; vị trí và tên mốc địa giới hành chính; đường biên giới quốc gia (nếu có); các thông tin có liên quan khác theo yêu cầu quản lý nhà nước về địa giới hành chính (hệ thống thông tin địa lý GIS) ở dạng mở, dễ bổ sung cập nhật; phần mềm quản lý, tra cứu và sử dụng các thông tin về địa giới hành chính các cấp…

Nguồn tin: Chinhphu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn