Lâm Đồng: Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 11/12/2017 11:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu của Đề án là nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện và xử lý các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế, ngăn ngừa tình trạng vị phạm pháp luật đất đai trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng; tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn tỉnh đối với một số đối tượng đang có nhiều vi phạm, gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước; thông qua việc thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân; rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật đất đai và đánh giá tình hình chấp hành; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật vá các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Lâm Đồng sẽ triển khai đồng loạt việc thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi toàn tỉnh. Hàng năm, Thủ trưởng ban hành kết luận thanh tra tiếp tục theo dõi đôn đốc, kiểm tra sau thanh tra theo đúng quy định. Mỗi năm thực hiện thanh tra đối với một nhóm đối tượng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như sau:

Năm 2017, UBND cấp huyện thanh tra tối thiểu 03 đơn vị cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Trọng tâm là các nội dung về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất chưa sử dụng; thực hiện thủ tục hành chính đối với hộ gia đình, cá nhân; trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương từ ngày 01/7/2014 đến hết thời điểm thanh tra. Gửi báo cáo kết quả thanh tra về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT.

UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra do Sở TN&MT làm trưởng đoàn để thanh tra UBND cấp huyện Đạ Huoai, Đơn Dương và Lạc Dương trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Trọng tâm là các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư do thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, các thủ tục hành chính khác từ ngày 01/7/2014 đến hết thời điểm thanh tra.

Năm 2018, UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra do Sở TN&MT làm trưởng đoàn, thành viên đại diện gồm đại điện Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và một số cơ quan liên quan để tiến hành thanh tra việc quản lý, sử đất tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu công nghiệp Phú Hội và ngẫu nhiên 05 đơn vị sử dụng đất thuộc mỗi khu công nghiệp.

Năm 2019, UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra do Sở TN&MT làm trưởng đoàn, thành viên đại diện gồm đại điện Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và một số cơ quan liên quan để tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trọng tâm là việc giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các cơ sở này.

Năm 2020, UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra do Sở TN&MT làm trưởng đoàn, thành viên đại diện gồm Thanh tra tỉnh, Sở NN&PTNT để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất lúa tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thực hiện các quy định về điều kiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa.

Tường Tú


Nguồn tin: Báo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn