Lào Cai: Thu hồi hơn 655 ha đất của doanh nghiệp trồng chè giao cho địa phương quản lý, sử dụng

Đăng lúc: Thứ ba - 05/12/2017 22:35 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Lào Cai  vừa có quyết định thu hồi hơn 655 ha đất các loại của Công ty TNHHMTV chè Phong Hải nằm trên địa phận thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) giao cho UBND huyện Bảo  Thắng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, căn cứ vào Luật đất đai và Thông tư số 30 / 2014 -TT - BTNMT ngày 2/6/2014  của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất , cho thuê đất chuyển mục đích quyền sử dụng đất và thu hồi đất , xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định thu hồi 655, 679 5 ha đất của Công ty TNHHMTV chè Phong Hải được UBND tỉnh Lào Cai giao đất tại quyết định số 473/QĐ - UB  ngày 31/12/1994 ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0954841 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 24/3/1995) giao cho UBND huyện Bảo Thắng quản lý để bố trí sử dụng theo quy định , cụ thể như sau: tổng diện tích đất thu hồi 655, 6795 ha đất , trong đó đất trồng lúa diện tích 16, 4932 ha , đất trồng cây lâu năm ( cây chè) diện tích 286,5100 ha , đất rừng trồng sản xuất diện tích 348, 7617 ha , đất nuôi trồng thủy sản diện tích 3, 8355 ha , đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0, 0791 ha .

Lý do thu hồi đất do doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 65 Luật đất đai ( theo phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của Công ty TNHHMTV chè Phong Hải được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 4346/QĐ- UBND ngày 2/1/22016).

Bồi thường,giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành và quyết định này có giá  trị từ ngày ký.

                                Phạm Ngọc Triển


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn