Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2015)

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/10/2015 22:45 - Người đăng bài viết: admin

Ngày 02/10, trong không khí phấn khởi, tự hào, Bộ TN&MT tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2015). Đến dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc Hội; đồng chí Hà Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục QLĐĐ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục QLĐĐ

Đến dự lễ kỷ niệm còn có đồng chí Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Khôi Nguyên, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Tổng cục QLĐĐ qua các thời kỳ.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan ở Trung ương; đại diện các Đại sứ quán: Hàn Quốc, Thụy Điển, Cộng hòa DCND Lào, Hoàng gia Campuchia, Niu-zi-lân, Nhật Bản và Ngân hàng thế giới tại Hà Nội; Ngân hàng Châu Á tại Hà Nội; lãnh đạo Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các trường, học viện, Viện, hiệp hội và doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngành Quản lý đất đai: 70 năm phát triển lớn mạnh theo chiều dài lịch sử của đất nước

Cách đây 70 năm, thắng lợi vang dội của Cách mạng tháng Tám mở ra một trang sử mới của nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong không khí lịch sử hào hùng đó, ngày 03/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41 mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai (QLĐĐ) của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngành quản lý đất đai

Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã đọc Diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngành quản lý đất đai.

"Quản lý đất đai bắt đầu quá trình xây dựng, trưởng thành gắn với dòng chảy lịch sử và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xác định đất đai là tài nguyên, tài sản đặc biệt của quốc gia; chính sách về đất đai luôn tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, ở mỗi thời kỳ lịch sử, trước những yêu cầu phát triển của đất nước ngành đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách giải quyết đúng đắn các quan hệ đất đai, phù hợp mục tiêu phát triển, kinh tế - xã hội, đáp ứng lợi ích của nhân dân, đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng" - Thứ trưởng Trần Hồng Hà ôn lại những mốc son quan trọng, thành tích và đóng góp không mệt mỏi của toàn Ngành trong suốt 70 năm qua.

Sau khi giành được độc lập, cơ quan QLĐĐ với vai trò là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Tài chính đã hiện tốt các chủ trương, chính sách về ruộng đất; xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Thuế trực thu Việt Nam, Luật Cải cách ruộng đất, góp phần thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của người dân, đảm bảo người cày có ruộng. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về đất đai, trong đó có 26 sắc lệnh về quản lý, sử dụng đất đai và thuế điền thổ. Những quyết sách đúng đắn đó đã trở thành động lực quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tạo thành khối liên minh công nông vững chắc làm cơ sở cho quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn 1960-1978, Ngành đã xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách đất đai tập trung khôi phục kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và cải tạo chủ nghĩa xã hội đối với các thành phần kinh tế, xây dựng hậu phương vững chắc tất cả chi viện cho tiền tuyến. Sau khi đất nước thống nhất ngành đã nghiên cứu, thống nhất hệ thống phân loại đất giữa hai miền để triển khai tốt việc lập bản đồ thổ nhưỡng và phân hạng đất nông nghiệp. Triển khai công tác quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước. Thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ giải thửa trên diện tích gần 7,8 triệu ha của 5 nghìn xã ở các tỉnh phía Bắc. Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai bắt đầu được quan tâm tổ chức thực hiện.

Giai đoạn 1979-2002, để tăng cường công tác QLĐĐ, thống nhất các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai vào một hệ thống; Tổng cục Quản lý ruộng đất trực thuộc Hội đồng Chính phủ được thành lập năm 1979; Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được hợp nhất và tổ chức lại thành Tổng cục Địa chính năm 1994. Trong giai đoạn này, những đổi mới về chính sách đất đai đã góp phần giải phóng sức lao động, tạo bước chuyển biến cơ bản trong sản xuất nông nghiệp và xã hội nông thôn, từ một nước thiếu lương thực đã vươn lên trở thành một trong các nước xuất khẩu gạo, nông sản lớn của thế giới; việc đất đai được thừa nhận là có giá và quyền sử dụng đất là một loại hàng hóa được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp đã thúc đẩy hình thành thị trường bất động sản để cùng với thị trường vốn, thị trường lao động cấu thành một chỉnh thể của cơ chế thị trường.

Giai đoạn từ 2002 đến nay, Bộ TN&MT được thành lập năm 2002; đến năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, Tổng cục QLĐĐ được thành lập nhằm tập trung các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai và tiếp tục được kiện toàn vào năm 2014. Trong thời kỳ này, kết quả thực hiện nhiệm vụ QLĐĐ của Ngành đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Hoàn thiện hành lang pháp lý về QLĐĐ (trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013); có những bước tiến rõ rệt trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất; cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; từng bước chuẩn hóa dữ liệu địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu số đến từng thửa đất; đẩy mạnh tài chính đất đai và tăng nguồn thu từ đất; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính về đất đai, được dư luận xã hội đánh giá cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.

“Có thể nói, những thành tựu của ngành đã đạt được trong 70 năm qua luôn gắn với mốc son lịch sử của đất nước; trong suốt chặng đường đó, Ngành luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những thành tựu của Ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế.” - Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức Ngành QLĐĐ Việt Nam.

Phó Thủ tướng ghi nhận, ngay từ thời kỳ đầu thành lập, mặc dù với đội ngũ cán bộ còn hạn chế nhưng Ngành đã nỗ lực xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về ruộng đất. Đến thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ngành đã tiếp tục phát huy, nỗ lực thực hiện đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất; phát huy nguồn lực đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý sử dụng đất đai từng bước đi vào nền nếp, được triển khai đồng bộ, thường xuyên theo hướng ngày càng chính quy, hiện đại, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước.

"Có thể khẳng định rằng, suốt 70 năm qua, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành QLĐĐ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, những thành tích ấy đã và đang làm cho Ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai Việt Nam, càng thêm ý nghĩa và niềm tự hào to lớn hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Toàn cảnh buổi lễ

Nỗ lực, sáng tạo, vượt qua thách thức, khẳng định vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập

QLĐĐ là vấn đề hệ trọng của quốc gia, mang tính tổng hợp cả về kinh tế và chính trị - xã hội, giải quyết đúng đắn chính sách đất đai phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần giải phóng sức lao động, các nguồn lực, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Trong giai đoạn tới, bên cạnh những cơ hội, những thuận lợi thì những vấn đề mang tính toàn cầu cũng như vấn đề trong nước đang đặt ra những thách thức cho ngành QLĐĐ Việt Nam. Đó là nguy cơ tụt hậu; tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, thiên tai và suy thoái đất đai ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu, cũng như giải quyết vấn đề đói nghèo; nguồn lực của Ngành còn nhiều khó khăn, bất cập; hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin đất đai chưa được hoàn thiện,… đòi hỏi Ngành phải ngày càng đổi mới, phát triển để đáp ứng yêu cầu công tác QLĐĐ hiện đại" - Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Để đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Ngành QLĐĐ cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo vượt qua thách thức khẳng định vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị Ngành quan tâm tập trung làm tốt các nhiệm vụ cơ bản như: (1) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tổ chức tốt việc thi hành Luật Đất đai 2013; chủ động phối hợp với các ngành liên quan nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm giải quyết những bất cập về cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện tốt việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác định giá đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân; (4) Tập trung xây dựng ngành QLĐĐ chính quy, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức, lối sống trong sạch để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ông Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho cán bộ lão thành tâm huyết của Ngành, ông Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính vui mừng nhận thấy Ngành QLĐĐ ngày càng phát triển và có sự trưởng thành vượt bậc. Ông tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ hiểu biết, đoàn kết, sáng tạo, có chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề nghiệp được hỗ trợ trang thiết bị hiện đại, chắc chắn ngành QLĐĐ sẽ lớn mạnh hơn; đồng thời, ông cũng mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, tăng cường cơ sở vật chất cho Ngành theo hướng chính quy, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ thay mặt cán bộ toàn Ngành QLĐĐ bày tỏ sự cảm ơn chân thành và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ TN&MT, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; các đồng chí cán bộ lão thành của Ngành; sự giúp đỡ tích cực của các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế để Ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua thách thức hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Cũng tại buổi lễ, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục QLĐĐ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ và Huân chương Lao động hạng Ba ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc Tổng cục QLĐĐ.

Một số hình ảnh trao tặng các phần thưởng cao quý tại buổi lễ:

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng cục QLĐĐ

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ và Huân chương Lao động hạng Ba ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ

 

Thứ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc Tổng cục QLĐĐ

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất