Năm 2018: Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 07/03/2018 23:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Năm 2018: Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai

Năm 2018: Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Tổng cục. Theo đó, Tổng Cục trưởng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng văn bản quy phạm theo kế hoạch; bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận.
Năm 2018 Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai
Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Tổng cục theo hướng đơn giản hóa. Ảnh: Hoàng Minh
Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Tổng cục theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý trong thực hiện, giải quyết TTHC. Đề xuất xóa bỏ các TTHC không cần thiết, xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch, phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Cụ thể, về cải cách thể chế, sẽ thực hiện Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về đất đai bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, trong đó, trọng tâm là trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.    

Tiếp tục rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực đất đai bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và chưa phù hợp với các luật mới được ban hành, kiến nghi cấp có thấm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ cho phù hợp. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất…

Về cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ theo hướng tiếp tục thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng VBQPPL. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định TTHC về đất đai chưa phù hợp, gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện phân công trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Tổng cục và chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp tổ chức đối thoại, giải đáp trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực công chức làm công tác xây dựng VBQPPL và kiểm soát TTHC; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC; phối hợp xây dựng Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ và thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu về đất đai liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT…

Để thực hiện tốt công việc này, Tổng Cục trưởng yêu cầu, các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục, tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua về CCHC của Bộ phát động; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với Thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân trực thuộc Tổng cục.

Phối hợp tổ chức các buổi họp báo, hội nghị trực tuyến với tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về đất đai. Thực hiện việc tự chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC đối với Tổng cục năm 2018.

Phối hợp triển khai thực hiện điều tra, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện tại Bộ. Ngoài ra, tiếp tục duy trì thông suốt hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về đất đai tại địa phương...
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn