Nhìn lại 2 năm đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống

Đăng lúc: Thứ ba - 08/11/2016 14:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

 
Ban hành Kế hoạch sử dụng đất kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh

 
Luật Đất đai 2013 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ năm 2014. Luật có nhiều thay đổi trong các quy định theo hướng cụ thể hơn, chặt chẽ hơn. Căn cứ các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bắc Kạn đã tích cực triển khai đưa Luật vào cuộc sống. Đến nay, việc thực hiện theo Luật đã đạt nhiều kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thể chế hóa
Năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 31/10/2012 về “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các quan điểm, chủ trương về đất đai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 19- NQ/TW đã được thể chế hóa tại Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.
Ngay sau khi Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương. Đây là bước quan trọng để đưa Luật vào cuộc sống, đưa việc quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của Luật ở Bắc Kạn.
Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về đăng ký, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 64/2014/QĐ- TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Trên cơ sở những quy phạm pháp luật này, công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát triển kinh tế - xã hội.
Đạt nhiều kết quả
Bắc Kạn đã hoàn thành toàn bộ nội dung kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 giao nộp theo đúng kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi được tập trung đẩy mạnh, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Bắc Kạn đã hoàn thành Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 3 cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
Từ ngày 01/7/2014 đến nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 76 quyết định giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó chuyển 65,55ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án. Cụ thể gồm hơn 23ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm); hơn 41ha đất lâm nghiệp và 0,16ha đất nuôi trồng thủy sản. Hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (trong đó bao gồm cả trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp) được tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật Đất đai năm 2013.
UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo và giao cho các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện lập Thiết kế Kỹ thuật- Dự toán chi tiết việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHHMTV lâm nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến, phê duyệt dự án trong tháng 11/2016; tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2017.
UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 110 quyết định giá đất cụ thể, trong đó có 98 quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn lại là quyết định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất đã tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Kết quả thu từ đất năm 2014 đạt 69,14 tỷ đồng bằng 16,8% thu ngân sách tỉnh; năm 2015 thu 60 tỷ đồng bằng 12 % thu ngân sách tỉnh.
Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, quá trình triển khai Luật Đất đai 2013 nhiều thuận lợi nhưng cũng còn có những vướng mắc. Việc quản lý sử dụng đất của chính quyền địa phương đặc biệt là đối với cấp xã còn buông lỏng, các vụ việc tranh chấp, lấn chiếm, chuyển mục đích trái pháp luật chưa được kiểm tra, lập biên bản và xử lý theo thẩm quyền.
Đối với giá đất cụ thể, bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với tất cả các dự án, bao gồm cả dự án do các Doanh nghiệp làm chủ đầu tư là mâu thuẫn với quy định tại Thông tư số 74 ( kinh phí xác định giá đất cụ thể thuộc dự án) và không hợp lý; chủ đầu tư có kinh phí để chi cho công tác định giá đất cụ thể và đề nghị được chủ động thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể nhưng lại không có cơ sở để thực hiện.
Điều 45 Luật đất đai quy định UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, nhưng tại Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “ Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh để phê duyệt xong trước ngày 31/12”. Như vậy, giữa Luật và Nghị định có một số nội dung không thống nhất…
Do đó, Bắc Kạn đã đề nghị Ban Kinh tế trung ương có ý kiến với Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013.
 
Tuấn Sơn

Nguồn tin: Theo monrre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn