Phú Yên: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/12/2017 15:30 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Nhằm hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật. UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng tổ chức đấu giá khu đất B3 tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.
UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch thu hồi đất nhằm hoàn thành công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật
UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch thu hồi đất nhằm hoàn thành công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật

Theo kế hoạch, diện tích dự kiến thu hồi: 5,26ha. Loại đất, đối tượng dự kiến thu hồi đất là đất rừng sản xuất. Việc tổ chức thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận và kịp thời theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật, xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tham mưu Quyết định thu hồi đất và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật hiện hành. Phối hợp UBND xã Bình Kiến công khai kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các nội dung khác có liên quan theo quy định. Sau khi hoàn thành các thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Bình Kiến thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định pháp luật.

Yến Nhi


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn