Quảng Bình đôn đốc công tác thống kê đất đai năm 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 06/12/2017 11:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai công tác thống kê đất đai năm 2017.Sở cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức lực lượng, phân công cụ thể cán bộ phụ trách địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả thống kê đất đai của cấp huyện và cấp xã; tổng hợp, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo thống kê đất đai của cấp tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thống kê đất đai năm 2017 phải thực hiện đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng, mục đích, nguyên tắc của công tác thống kê đất đai theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT; cập nhật số liệu các loại đất, đối tượng sử dụng phù hợp với thời điểm thống kê, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế của số liệu thống kê đất đai năm 2016. Ngoài ra, Hồ sơ thống kê đất đai giao nộp của các cấp cần thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT; Báo cáo kết quả thống kê đất đai thực hịện đúng quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường...Trong quá trình thực hiện thống kê đất đai năm 2017, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo xã, phường, thị trấn sử dụng bản đồ kết quả điều tra kiểm kê dạng số đã lập trong kiểm kê đất đai năm 2014 và đã cập nhật biến động trong thống kế đất đai năm 2016 nhằm chỉnh lý các trường hợp biến động về loại đất, đối tượng sử dụng đất trong năm 2017, trên cơ sở đó sử dụng phần mềm Kiểm kê đất đai của Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng (TK- tool) để tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê đất đai cấp xã.Việc tổng hợp số liệu kết quả thống kê đất đai năm 2017 cấp huyện, tỉnh có thể thực hiện tích hợp vào hệ thống phần mềm kiểm kê đất đai trực tuyến của Tổng cục Quản lý đất đai.
Tác giả bài viết: Bùi Thọ
Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn