Quảng Ngãi: Bổ sung 35 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Đăng lúc: Thứ hai - 16/01/2017 12:26 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

35 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 35 ha sẽ được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Minh Long và thành phố Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố cần theo dõi và đề nghị các chủ đầu tư tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm việc đăng ký bổ sung công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch.
Đối với đất lúa nằm trong quy hoạch đất trồng lúa của tỉnh (Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 08/8/2012), UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định diện tích đất lúa để bổ sung phần diện tích đất lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn