Quảng Ngãi: Kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng

Đăng lúc: Thứ năm - 21/12/2017 09:44 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quảng Ngãi: Kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng

Quảng Ngãi: Kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Vă​n phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các khu vực lấn chiếm đất, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các khu vực lấn chiếm đất, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật

Quán triệt các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng tự nhiên về chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ rừng hành động quyết liệt, nhất quán trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện nghiêm việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên;

Thực hiện tốt việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng;

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thuỷ điện nhỏ; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển, rừng ngập mặn sang mục đích khác. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng phải nằm trong quy hoạch được Hội đồng nhân dân các cấp xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng tự nhiên về chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên
Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng tự nhiên về chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; tiếp tục rà soát các cơ sở chế biến gỗ theo đúng quy hoạch, đình chỉ hoặc đề xuất cấp thẩm quyền đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của Nhà nước;

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đã hoàn thành;

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các khu vực lấn chiếm đất, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá rừng; công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát nhằm phát huy tính giáo dục và răn đe phòng ngừa chung;

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý để tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển, rừng ngập mặn sang mục đích khác
Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển, rừng ngập mặn sang mục đích khác

Mới đây, tại công văn số 7392/UBND-NNTN, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã thống nhất chủ trương thanh lý rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác trên địa bàn huyện Sơn Tây đối với diện tích 8,545 ha theo đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Công văn số 1255/UBND-NN ngày 10/10/2017.

UBND huyện Sơn Tây có trách nhiệm chỉ đạo việc lập hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng, thanh lý rừng sau chuyển đổi; phương án khai thác giữ lại cây có nguồn gốc tự nhiên và cây trồng chính trước đó; Thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý là rừng trồng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất và mục đích khác và xử lý số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Lập phương án sử dụng đất trên diện tích 8,545 ha rừng trồng sau khai thác và diện tích 1.159,709 ha đất trống không có rừng; lập phương án giao rừng trên diện tích 101,017 ha rừng tự nhiên. Thực hiện hoàn thành trong năm 2018.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có Quyết định số 926/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Hà đến năm 2020.​ Nhằm mục tiêu cụ thể là áp dụng các biện pháp quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có do ngân sách Nhà nước đầu tư; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung đối với diện tích quy hoạch phòng hộ, trồng mới và chăm sóc rừ​ng tập trung để đến năm 2020 đảm bảo duy trì và tạo lập được 35.816,01 ha đất có rừng, nâng độ che phủ rừng trong quy hoạch lâm nghiệp lên mức khoảng 49,18% vào cuối năm 2020 và nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên mức khoảng 56,2% (kể cả diện tích có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp).

Tác giả bài viết: Võ HàNhững tin mới hơn

Những tin cũ hơn