Quảng Ngãi: Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/06/2021 16:59 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quảng Ngãi: Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh

Quảng Ngãi: Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2021 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).

Theo quyết định trên, năm 2021, dự án tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 20 xã, phường và chuẩn hóa, bổ sung, chuyển đổi cơ sở dữ liệu vào hệ thống đất đai cho 03 xã thuộc thành phố Quảng Ngãi; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh và chuẩn hóa, bổ sung, chuyển đổi cơ sở dữ liệu vào hệ thống đất đai cho 6 huyện: Trà Bồng, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ và Lý Sơn.

Đồng thời, tổ chức nghiệm thu và bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai cho 23 xã phường thuộc thành phố Quảng Ngãi; 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh và 6 huyện trên địa bàn.

 

Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai

Tổng kinh phí thực hiện dự án được phê duyệt trong năm 2021 là hơn 1,7 triệu USD, bao gồm vốn vay Ngân hàng thế giới, vốn Trung ương cấp phát và vốn đối ứng của địa phương.

Dự án VILG được triển khai từ năm 2017-2022, tại 08 huyện, thị xã, thành phố gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà (nay là huyện Trà Bồng), thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung chính như xây dựng mới cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai, triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia mục tiêu cấp tỉnh, thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngoài các địa phương trên, dự án cũng triển khai chuẩn hóa, bổ sung, chuyển đổi cơ sở dữ liệu vào hệ thống; bổ sung thêm dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất và chuẩn hóa, chuyển đổi vào hệ thống đối với 06 huyện thực hiện dự án VLAP gồm: Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Tư Nghĩa và Lý Sơn.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn