Sơn La: Ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 21/12/2016 13:22 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành quyết định số 254/QĐ-STNMT về quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở TN&MT ký GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Từ ngày 21/11/2016, việc luân chuyển hồ sơ đất đai giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở TN&MT tỉnh Sơn La được thực hiện thông qua hồ sơ số. Trong thời gian chưa lập được hồ sơ số, thì thực hiện thông qua hồ sơ giấy. Toàn bộ giấy tờ do người sử dụng đất nộp và các văn bản phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai được Scan từ bản gốc để thiết lập file số, định dạng file PDF.

Hồ sơ sau khi được thẩm định tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thì thực hiện luân chuyển hồ sơ điện tử về Văn phòng Đăng ký đất đai. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cần trao đổi nghiệp vụ, yêu cầu giải thích, bổ sung hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc được thể hiện bằng văn bản dưới dạng điện tử. Khi Văn phòng Đăng ký đất đai trình GCN để Sở TN&MT ký, hồ sơ điện tử cũng được luân chuyển kèm theo.

Về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện hoặc từ UBND cấp xã để xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, sau 2 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết, đồng thời gửi 1 bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc UBND xã.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ mà chưa có sơ đồ nhà ở hoặc trích đo, trích lục thửa đất thì sau 2 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm đo vẽ sơ đồ nhà ở hoặc thửa đất để hoàn thiện hồ sơ.  

Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La. Sau khi Bộ thủ tục hành chính được công bố, thời gian, thành phần hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Bộ Thủ tục hành chính.

Quyết định này cũng quy định rõ trình tự giải quyết, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết hồ sơ đất đai; các mẫu đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ; mẫu biên bản đo đạc, xác minh ranh giới mốc giới, diện tích, nguồn gốc thửa đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất, biên bản kiểm tra, xác minh nội dung sai sót trên GCNQSDĐ...

Văn phòng ĐKDĐ tỉnh Sơn La còn gặp khó khăn do nơi làm việc chật hẹp, chưa có kho lưu trữ hồ sơ.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La còn gặp khó khăn do nơi làm việc chật hẹp, chưa có kho lưu trữ hồ sơ.

Ông Sòi Ngọc Hùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La cho biết: Trước nay, trong quá trình làm việc, mỗi Chi nhánh có cách hiểu riêng, dẫn đến cách làm khác nhau, gây ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết công việc. Với quy trình luân chuyển hồ sơ vừa được ban hành, sẽ tạo sự thống nhất cách làm việc từ các Chi nhánh lên Văn phòng cấp tỉnh, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi quy trình được ban hành, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Sơn La sẽ tiến hành tập huấn nội dung này cho các Chi nhánh, cán bộ địa chính xã – phường để trong thời gian tới, việc cấp GCN cho người dân đạt được hiệu quả cao nhất.

Được biết, từ khi tiến hành sáp nhập từ tháng 5/2016 đến nay, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La là 2.086 hồ sơ, trong đó, hồ sơ đã ký GCN là 780 hồ sơ. Hồ sơ còn hạn đang giải quyết là 305 hồ sơ. Hồ sơ quá hạn đang giải quyết là 421 hồ sơ. Hồ sơ quá hạn đã thẩm định xong tại Sở TN&MT là 136 hồ sơ. Hồ sơ trả cho người sử dụng đất hoàn thiện là 444 hồ sơ.

Về cơ bản, sau hơn 6 tháng hoạt động, các Chi nhánh đã rút được kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dần quen với việc hoạt động theo mô hình một cấp. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn do trụ sở làm việc của Văn phòng cấp tỉnh chưa có. Để đáp ứng nhu cầu công việc, Văn phòng cấp tỉnh còn phải tự trang trải chi phí thuê thêm trụ sở làm việc. Việc lưu trữ hồ sơ chưa có kho riêng nên còn nhiều bất cập. Hệ thống máy móc cần thiết còn thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải quyết công việc.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý

Xem nhiều nhất