Sơn La: Đảm bảo hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu trong năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 16/02/2017 04:24 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đang còn khoảng 39.000 GCN lần đầu, chiếm 33,7% tổng GCN chưa được cấp. Tỉnh Sơn La đã đặt ra mục tiêu hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trước ngày 30/6/2017; đất sản xuất nông nghiệp trước 30/12/2017.

Việc thực hiện cấp GCN phải đảm bảo quá trình đo đạc, trích đo địa chính phải gắn liền việc cấp GCN. Việc quyết toán kinh phí phải gắn với sản phẩm cuối cùng là GCN. Đối với hộ gia đình, cá nhân có cả đất ở và đất sản xuất nông nghiệp chưa được cấp GCN, thì tiến hành cấp đất ở trước, đất sản xuất nông nghiệp cấp sau. Với khu vực nông thôn, khu dân cư, các hộ đã ở từ lâu tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp GCN ngay. Đối với các hộ ở đơn lẻ ở xa khu dân cư hoặc các hộ ở tại các khu vực nhạy cảm như đầu nguồn nước cần rà soát sau đó mới làm thủ tục cấp GCN.

Về cách thức thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo cấp GCN; thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng tại các khu vực cần cấp GCN, xác định đủ quỹ đất cho các mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở kết quả rà soát, tổ công tác trình Ban chỉ đạo xem xét thông qua. UBND cấp huyện tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai và cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, rà soát lại các quy hoạch khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn đã được quy hoạch trên 3 năm nhưng đến nay không có kế hoạch sử dụng đất thì đưa ra khỏi quy hoạch để cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND cấp huyện tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính để cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân và chỉnh lý biến động đất đai, đồng thời với quá trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Sau khi thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ công tác cần thống kê các hộ gia đình, cá nhân đang ở nhưng chưa được cấp GCN theo từng tổ, bản, tiểu khu thuộc từng xã, phường, thị trấn. Đồng thời, sử dụng các loại bản đồ, tài liệu để rà soát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể, với khu vực quy hoạch 3 loại rừng, cần rà soát các khu vực có các hộ dân đang ở, đang sản xuất nông nghiệp; xác định quỹ cho các hộ làm nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Với khu vực quy hoạch khu dân cư đô thị, nông thôn, rà soát các khu vực có các hộ dân đang ở; đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt và thông báo thu hồi đất.

Sau khi có kết quả rà soát, Tổ công tác thông qua Ban chỉ đạo số hộ chưa được cấp GCNQSDĐ đối với đất ở, đất nông nghiệp và diện tích cần cấp. Dự kiến phương án bố trí đất ở, đất sản xuất nông, lâm nghiệp; diện tích từng loại đất; dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch để thực hiện đo đạc, cấp GCN. Trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch; tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký biến động đất đai và cấp GCNQSDĐ. Trên cơ sở điều chỉnh các quy hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động đất đai, lập hồ sơ cấp GCN.

Về thời gian hoàn thành, cần rà soát các quy hoạch trước ngày 15/02 với đất ở và trước 30/4 với đất sản xuất nông nghiệp; thống kê, phân loại các hộ chưa được cấp GCN trước ngày 15/3 với đất ở; dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch trước 20/3 với đất ở và trước 30/5 với đất nông nghiệp; thông qua Ban chỉ đạo cấp huyện trước 30/3 với đất ở và trước 10/6 với đất nông nghiệp; tổ chức đo đạc, quy chủ trước 30/4 với đất ở và trước 15/8 với đất nông nghiệp; chỉnh lý biến động đất đai và cấp GCN trước ngày 30/6 với đất ở và trước ngày 20/12 với đất nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, ban hành hướng dẫn liên ngành về rà soát 3 loại rừng để cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.

UBND các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn triể khai công tác cấp GCN. Với huyện, thành phố thiếu lực lượng cán bộ chuyên môn, giao Sở TN&MT tăng cường cán bộ giúp huyện; huyện thiếu đơn vị tư vấn liên hệ Sở TN&MT lựa chọn đơn vị đủ năng lực triển khai công việc. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo đủ 20% nguồn thu từ tiền sử dụng đất.  

Sở TN&MT Sơn la sẽ tiến hành chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện tại các huyện, thành phố theo 4 đợt. Tổng kết công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu trước ngày 31/12/2017.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga
Nguồn tin: TNMT Sơn La

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn