Sơn La: Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/01/2017 23:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

 Thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020, Kế hoạch 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch số 153 để triển khai thực hiện Đề án.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ tập trung kiện toàn năng lực cho Thanh tra Sở TN&MT, đảm bảo tối thiểu 5 biên chế. Phòng Thanh tra trực thuộc UND cấp huyện đảm bảo tối thiểu 5 biên chế. UBND cấp xã thông qua việc rà soát, điều chuyển cán bộ từ đơn vị khác nhằm tăng cường lực lượng cho tổ chức thực hiện chức năng thanh tra về đất đai mà không làm tăng biên chế của từng địa phương.

Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố công bố rộng rãi và thông báo thường xuyên về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Việc tiếp nhận thông tin phản ánh sẽ được thực hiện bằng nhiều hình thức: Điện thoại, thư điện tử, đường bưu điện.

Việc thanh tra sẽ được thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm, cụ thể, năm 2017, Sở TN&MT Sơn La sẽ tổ chức thanh tra tối thiểu 1 đơn vị sử dụng đất cấp tỉnh; 5 đơn vị sử dụng đất cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện. UBND cấp huyện thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp xã thuộc mỗi huyện.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai của UBND cấp huyện, trọng tâm là việc lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ đối với các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất tại các huyện, thành phố.

Với cấp xã, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích của xã; tham gia thực hiện thủ tục hành chính về đất đai với hộ gia đình, cá nhân; việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất.

Với một số đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; UBND cấp huyện, cấp xã, tiến hành thanh tra việc thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục từ ngày 01/07/2014 đến thời điểm thanh tra.

Năm 2018, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất với khoảng 20 cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, trọng tâm là việc giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên toàn tỉnh với các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 5 huyện. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT tổ chức các hội nghị tập huấn nội dung thanh, kiểm tra hàng năm; tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật đất đai và đánh giá kết quả thực hiện theo từng năm.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố báo cáo hàng năm về những tồn tại, vướng mắc của chính sách pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của UBND các huyện, thành phố phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Bộ TN&MT, Chính phủ hoàn thiện các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật đất đai trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên toàn tỉnh.

Thông qua việc thực hiện Đề án, nhằm tăng cường phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân; rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật đất đai và tình hình chấp hành pháp luật đất đai, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên toàn tỉnh.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Báo Tainguyenmoitruong

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý