Tắt Thông Báo [X]

TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2016 20:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài. Thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trong đó xác định xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; với mục tiêu hàng đầu là cơ bản phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn cả nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới, Tổng cục Quản lý đất đai đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.
         Một trong những đóng góp quan trọng đó là Tổng cục đã tham mưu, đề xuất xây dựng một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ. Tiêu biểu phải kể đến là Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã quy định nhiều cơ chế chính sách mới giúp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Triển khai thi hành Luật Đất đai, Tổng cục đã hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý đất đai khu vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng chiến lược quản lý và sử dụng đất và nhất là đẩy mạnh phong trào sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả cao tại địa phương. Từ đó đã tạo nên bước đột phá, thu hút được một lượng khá lớn nguồn lực của địa phương, cộng đồng dân cư tham gia hiến đất, xây dựng nông thôn mới và giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách.
        Đặc biệt, Tổng cục đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 thông tư có nội dung quy định cụ thể việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn địa phương nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch sử dụng đất là cơ sở cho việc lập các đề án theo 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành; thực hiện công tác này sẽ tạo điều kiện cho việc triển khai hoàn thiện các tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí quốc gia, đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm... Quy hoạch sử dụng đất cũng giúp tái cơ cấu nông nghiệp để có giá trị tăng cao hơn, đưa thu nhập của người làm nông nghiệp tăng lên về mặt giá trị; thu hẹp khoảng cách về thu nhập, phát triển giữa nông thôn và thành thị.
       Bên cạnh đó, việc chỉ đạo hướng dẫn địa phương đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện phong trào “Dồn điền, đổi thửa”, phát triển các mô hình trang trại quy mô lớn, cánh đồng mẫu lớn... tại nông thôn, đến nay cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận trong cả nước với tỷ lệ đạt 94,9% so với tỷ lệ cần cấp; riêng đối với đất sản xuất nông nhiệp đạt tỷ lệ 90,3% so với diện tích cần cấp.
        Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai của đất nước, Tổng cục Quản lý đất đai nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và vinh dự được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, với những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Tổng cục vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016.  
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất