Tắt Thông Báo [X]

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 23/11/2016 16:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thời gian qua, công tác theo dõi, giám sát việc thực thi các quy định về TTHC về đất đai chủ yếu thông qua việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 nói chung, trong thực hiện các TTHC về đất đai nói riêng. Việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức như: giao lưu trực tuyến, đường dây nóng, trả lời các kiến nghị bằng văn bản... Với việc chỉ đạo sát sao và hướng dẫn của Bộ TN&MT, các địa phương đã có những chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện các TTHC.
 
Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chích sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất
Triển khai kiểm tra công tác lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các địa phương theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chích sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội, đến nay đã thực hiện xong các nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại 02 tỉnh Gia Lai và Đắk Nông. Thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,...
 
Tăng cường công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Bộ
Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận được 888 thông tin phản ánh tình hình sai phạm về đất đai, trong đó thông tin phản ánh tập trung chủ yếu vào tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó, riêng tính từ sau khi có chỉ đạo của Bộ TN&MT, từ ngày 22/4/2016 đến ngày 27/5/2016, đã tiếp nhận 847 thông tin phản ánh). Đối với những thông tin phản ánh rõ sai phạm và có địa chỉ rõ ràng, Bộ đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra, giải quyết, đồng thời cử cán bộ trực tiếp tới địa phương để kiểm tra xác minh, làm rõ một số vụ việc cụ thể như tại Hải Dương và Hà Nội.
Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành Văn bản số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/4/2016 yêu cầu các địa phương thiết lập và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận ở địa phương; tính đến 31/5/2016, cả nước đã có 44 địa phương đã thiết lập và công bố đường dây nóng theo chỉ đạo của Bộ TN&MT.
CTTĐT

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn