Tiếp tục thu hồi tiền nợ sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/01/2018 05:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Quyết định số 2716/QĐ-TTCP ngày 16/10/2017 của Thanh tra Chính phủ; Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo Cục thuế về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra số 2351/KL-TTCP ngày 17/9/2012.

Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ có 24 dự án tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là 2.574.420.304 nghìn đồng. Đến 30/11/2011 số tiền đã nộp đạt 1.313.055.294 nghìn đồng. Số tiền sử dụng tiền đất nợ còn phải thu 1.256.973.921 nghìn đồng, trong đó nợ chờ xử lý 1.142.895.527 nghìn đồng và nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu 114.078.394 nghìn đồng.

Về thu nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, theo kết luận Thanh tra Chính phủ có 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền 1.880.471.479 nghìn đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm còn 826.500.922 nghìn đồng dẫn đến số tiền chậm nộp còn phải thu là: 1.053.970.557 nghìn đồng.

Số tiền chậm nộp đã nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến thời điểm 30/11/2017 là 197.648.734 nghìn đồng. Trong đó, số tiền chậm nộp còn phải thu đến thời điểm 30/11/2017 là 856.321.823 nghìn đồng. Các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm 455.895.774 nghìn đồng. Số tiền chậm nộp còn phải thu: 400.426.049 nghìn đồng, bao gồm số tiền chậm nộp còn có vướng mắc (sau khi có ý kiến các Sở ngành sẽ điều chỉnh tiếp) 38.023.896 đồng và số tiền chậm nộp cơ quan Thuế đôn đốc thu nộp: 362.402.153 đồng.

Tiếp tục thu hồi tiền nợ sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội
Nhiều khu đô thị trên địa bàn Hà Nội hiện đang còn nợ tiền sử dụng đất.

Cục Thuế Hà Nội đề xuất, đối với số tiền chậm nộp còn phải thu (400.426.049 nghìn đồng/35 dự án); Cục thuế đã thực hiện đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên trong quá trình đôn đốc còn một số chủ đầu tư đều vướng mắc 38.023.896 nghìn đồng, ví dụ như các dự án sau:

Dự án Khu nhà ở Bắc Hà của Cty CP xử lý nền móng và xây lắp CONSTREXIM với số tiền chậm nộp là 7.801.870 nghìn đồng: Chủ đầu tư đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp do đơn vị đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng chuyển nhầm cơ quan Thuế (Chuyển về cơ quan quản lý Thuế của Cty mà không chuyển về cơ quan Thuế nơi có đất).

Dự án Khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc Ba La tại quận Hà Đông do Cty CP xây dựng Vinaconex 21 làm chủ đầu tư với số tiền chậm nộp là 418.184 nghìn đồng: Trong quá trình triển khai dự án có điều chỉnh thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án) làm giảm diện tích đất thu tiền sử dụng đất dẫn đến giảm số tiền sử dụng đất phải nộp và xem xét lại tiền chậm nộp.

Đối với các trường hợp còn vướng mắc nêu trên chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình; Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Sở ngành liên quan của thành phố làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy định hoặc báo cáo cơ quan Nhà nước xử lý theo thẩm quyền.

Đối với những trường hợp không vướng mắc với số tiền chậm nộp là 362.402.153 đồng của 35 lượt dự án; trong thời gian tới Cục thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định để thu hồi vào ngân sách Nhà nước.

Theo Báo Xây dựng


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn