Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện dự thảo Quyết định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 13/03/2018 10:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện dự thảo Quyết định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện dự thảo Quyết định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai. Tham gia cuộc họp có Lãnh đạo Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ, và lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai.
       
Tại cuộc họp, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ báo cáo về những điểm thay đổi của các dự thảo Quyết định sau khi lấy ý kiến góp ý, thẩm định của các đơn vị có liên quan; ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; Lãnh đạo Tổng cục đã thống nhất cho ý kiến chỉ đạo đối với từng dự thảo Quyết định trên tinh thần sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn, hiệu quả giảm đầu mối theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Bán cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Kết thúc buổi làm việc Tổng cục trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình Bộ trưởng ký ban hành đúng thời gian quy định./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến - P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn