Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương về hoàn thiện Văn kiện phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI

Đăng lúc: Thứ hai - 15/01/2018 21:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương về hoàn thiện Văn kiện phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương về hoàn thiện Văn kiện phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương về hoàn thiện Văn kiện phục vụ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến và Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì cuộc họp giữa hai cơ quan cục để bàn về việc hoàn thiện các văn kiện trình Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương
Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; các đơn vị trực thuộc Tổng cục gồm Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Đăng ký đất đai, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất và Văn phòng Tổng cục.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ Nông nghiệp – Nông thôn đã trao đổi cụ thể về các nội dung cần hoàn thiện của Dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI, đồng thời đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia dự họp đã góp ý trực tiếp vào các nội dung của dự thảo Báo cáo.
Kết thúc buổi làm việc Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chuyên môn trong việc tiếp thu ý kiến và tiếp tục phối hợp với Vụ Nông nghiệp – Nông thôn để hoàn thiện dự thảo các văn kiện để báo cáo Ban Kinh tế Trung ương xem xét trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến - P.Tổng hợp.VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn