Tổng cục Quản lý đất đai tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 20/07/2017 10:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2017. Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai

    Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa. Ngoài ra, còn có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự Hội nghị
     Hội nghị đã đánh giá khách quan, cụ thể những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Tổng cục triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Tổng cục đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. 


Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Tổng cục đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh khối lượng công việc của Tổng cục là rất lớn, bên cạnh những thành tích đã đạt được thì những tồn tại trong lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, Lãnh đạo Tổng cục cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là phải dũng cảm để tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực quản lý đất đai như tập trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; đổi mới trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quy hoạch sử dụng đất là nền tảng của các quy hoạch khác; tập trung vào công tác điều tra cơ bản về đất đai để xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng của đất đai cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên đất một cách bền vững…
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Hội nghị
Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo vừa mang tính định hướng, nhưng lại rất cụ thể của Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn