Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Đăng lúc: Thứ năm - 04/01/2018 16:17 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

“Tiếp tục tập trung trí tuệ để hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, đổi mới sâu sắc hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về đất đai”, đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai được tổ chức vào sáng nay, ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

    Năm 2017, với sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động, Tổng cục Quản lý đất đai đã triển khai có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ và Bộ giao, tiêu biểu như: (1) hoàn thành nhiệm vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; (2) hoàn thành việc tổng kết thi hành và đề xuất hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 trình Chính phủ đưa vào Chương trình công tác năm 2018; (3) hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục; (4) công tác cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc hiệu quả mang lại những kết quả ấn tượng qua việc Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, trong đó đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống từ 1/3 đến 1/2 so với trước đây; (5) hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (6) đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (7) công tác định giá đất và công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện, kết quả đã góp phần quan trọng cho thu ngân sách nhà nước, phát triển các dự án trọng điểm của quốc gia và của các địa phương; (8) công tác kiểm soát quản lý và sử dụng đất đã đạt được những kết quả cụ thể thông việc thống kê đất đai, triển khai có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2017, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai qua đường dây nóng được duy trì thường xuyên; (9) công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ đã được tổ chức đã có những tiến bộ và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; (10) việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao đảm bảo kế hoạch và chất lượng trong đó có những dự án quan trọng như VILG, VietLis2… 

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả công tác mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2017. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, Tổng cục cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình để tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, tập trung trí tuệ trong xây dựng chính sách pháp luật đất đai, đảm bảo vừa đúng định hướng và phù hợp với thực tiễn để đưa đất đai trở thành động lực, nguồn lực, nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế. 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu chị đạo tại Hội nghị
Thay mặt Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị Tổng kết, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến bày tỏ mong muốn trong năm 2018 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu tiếp thu ý kiến Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn