Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư

Đăng lúc: Thứ ba - 30/08/2016 05:55 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Với mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư

Để Thông tư được ban hành đảm bảo hiệu quả, bám sát thực tiễn, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức 02 Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư. Tại tỉnh Quảng Ninh, Hội thảo diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2016 với sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Huế trở ra và Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8 năm 2016 với sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào.Tại Hội thảo, các ý kiến đều cho rằng việc xây dựng Thông tư là cần thiết và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành để địa phương và nhà đầu tư triển khai Dự án đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đối với xây dựng Khung Chính sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, một số ý kiến đề xuất cần quy định cụ thể, rõ ràng các bước xây dựng, thẩm định phê duyệt  Khung Chính sách;  cơ quan chủ trì xây dựng Khung Chính sách; dự án như thế nào thì phải xây dựng Khung Chính sách;...

Kết luận tại Hội thảo, Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thiết thực thông qua những kinh nghiệm triển khai thực tế của địa phương, Tổng cục sẽ nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo kế hoạch./.
 
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn